Kalapüük on keelatud kõigi püügivahenditega: - Emajõe suudmest kuni Koosa jõe alguseni − 1. maist 15. juunini (tähistatud kaardil punasega); Lahepera järve Peipsi järvega ühendavas Naelavere peakraavi lõigus (Lahe jões), Koosa, Kargaja ja Kalli jões, Leegu järve ja Kalli jõge ühendavas kanalis ning Ahja jõe suudmest kuni Ahijärveni (Lääniste Ahijärveni), Ahijärves (Lääniste Ahijärves), Võngjärves, Koosa järves Tartumaal, Lahepera, Kalli, Keeri ja Leegu järves − 1. maist 25. maini (kaardil kollasega); - Peipsi järves Koosa jõe suuet (58º27.165’N, 27º14.673’E) ja Ojapera kanali põhjapoolset otsa (58º24.162’N, 27º19.175’E) ühendavast sirgest lääne pool − 1. maist 15. juunini (kaardil mummuline osa); - Peipsi järvel, Naelavere peakraavi (Lahe jõe) suudmele lähemal kui 500 m − 1. maist 25. maini. Foto: KKI, Joosep Raide
Harles Tiitsmaa, Keskkonnainspektsiooni Tartumaa büroo inspektor 12. mai 2020 14:21
Kalale minnes tuleb ennast kõigepealt reeglitega kurssi viia. Arvestama peab nii kalapüügi- kui ka muude looduskaitseliste nõuetega. Sõltuvalt looduskaitse vajadustest on mõnele tegevusele seatud ajalised piirangud, mõnes kohas aga on teatud tegevus keelatud aasta ringi.

PAADIGA EMAJÕEL. Mootorpaadiga on lubatud Emajõel sõita kogu ulatuses lähtest suudmeni ehk Võrtsjärvest Peipsini. Peab aga silmas pidama, et Alam-Pedja looduskaitsealal (Võrtsjärvest Kärevere maanteesillani) on lubatud suurim kiirus 30 km/h ning jettide ja skuutritega sõitmine on selles lõigus keelatud aasta ringi.

Emajõel on kalapüügil keelatud:
1. asetada nakkevõrku või õngejada peajõe kõrval olevatesse vanajõgedesse või sulgeda nakkevõrgu või õngejadaga vanajõgede sisse- ja väljavoolukohti peajõe suhtes;
2. 15. märtsist 10. maini kasutada õngpüünistel ühte konksu, millel on rohkem kui üks haru, välja arvatud põhjaõng.

Aasta ringi on keelatud kalastamine Emajõe lähtest Jõesuu maanteesillani. Kutseliste püügivahenditega on kalastamine keelatud Emajõe vanajõgedes.

LIIKUMISPIIRANGUD ALAM-PEDJA LOODUSKAITSEALAL. Võrtsjärve ja Kärevere maanteesilla (täpsemalt Ilmatsalu jõe suubumiskoha) vahelisele alale jäävates vanajõgedes on mootorpaadiga sõitmine keelatud aasta ringi.

Kalapüük vanajõgedel on keelatud 1. aprillist 30. juunini. 

Emajõe luha sihtkaitsevööndis (Palupõhjast kuni Ilmatsalu jõeni) on inimeste viibimine keelatud 15. aprillist 30. juunini. Seega tuleb meeles pidada, et sellel ajavahemikul on kalastamine Emajõe, Elva ja Ilmatsalu jõe kaldalt sihtkaitsevööndi ulatuses keelatud. Mainitud jõgedel on lubatud paadist kalapüük.

Püügikeelud ja –piirangud Emajõe Suursoos (Peipsiveere looduskaitsealal)

Kalapüük on keelatud kõigi püügivahenditega:

-  Emajõe suudmest kuni Koosa jõe alguseni − 1. maist 15. juunini (tähistatud kaardil punasega); Lahepera järve Peipsi järvega ühendavas Naelavere peakraavi lõigus (Lahe jões), Koosa, Kargaja ja Kalli jões, Leegu järve ja Kalli jõge ühendavas kanalis ning Ahja jõe suudmest kuni Ahijärveni (Lääniste Ahijärveni), Ahijärves (Lääniste Ahijärves), Võngjärves, Koosa järves Tartumaal, Lahepera, Kalli, Keeri ja Leegu järves − 1. maist 25. maini (kaardil kollasega);

-   Peipsi järves Koosa jõe suuet (58º27.165’N, 27º14.673’E) ja Ojapera kanali põhjapoolset otsa (58º24.162’N, 27º19.175’E) ühendavast sirgest lääne pool − 1. maist 15. juunini (kaardil mummuline osa);

-   Peipsi järvel, Naelavere peakraavi (Lahe jõe) suudmele lähemal kui 500 m − 1. maist 25. maini.

Kalapüük on keelatud (välja arvatud lihtkäsiõnge ja käsiõngega):

-         Peipsi järves lõuna pool Ojapera kanali põhjapoolset otsa (58º24.162’N, 27º19.175’E) ja punkti 58º24.290’N, 27º31.100’E ühendavat joont, mis ulatub Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise kontrolljooneni – 5. maist 10. juunini.

Mille vastu püüdjad kõige rohkem eksivad?

KKI kogemus näitab, et kõige sagedasemad eksimused Emajõel on olnud keelualal kalastamine, harrastuspüügiõiguse puudumine ning lubatust rohkem püügile asetatud vahendeid ühe isiku kohta (lubatud on 3 õngpüünist inimese kohta).

Kuupäevaliste keeldude puhul tuleb arvestada, et keeldudes mainitud lõpukuupäevad on alati kaasa arvatud.

Oluline on veel teada, et püügivahenditega veekogul või selle ranna/kalda piiranguvööndis viibimine võrdsustatakse kalapüügiga. Erandiks on keeluala läbimine (näiteks sõidetakse ujuvvahendiga kohta, kus tohib püüda ja selleks läbitakse Emajõe suudmes olev keeluala).