KKI inspektor Peipsil. Foto: Keskkonnainspektsioon
Margo Pajuste 2. juuni 2020 10:44
Keskkonnainspektsioon on avastanud latika püügikeeluga seoses Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel varasematest aastatest enam röövpüüki.

Praegu kehtib meie suurtel järvedel seoses latika kudega püügikeeld, välja arvatud püük lihtkäsiõnge ja käsiõngega. 

Keskkonnainspektsioon on maikuus eemaldanud Lämmijärvelt, Pihkva järvelt, Õrsava järvelt ja Võhandu jõelt kokku 69 nakkevõrku, 3 mõrda ja 1 kadiska. Alustatud on 7 väärteomenetlust ja 1 kriminaalmenetlus.

Peipsilt ja Peipsisse suubuvatest jõgedest on eemaldatud 45 nakkevõrku ja 5 lõkspüünist (väiksemad ääremõrrad, kadiskad jmt). Rikkumistega seoses on alustatud kolm väärteomenetlust.

Seadus näeb ette kalapüügirikkumise eest rahatrahvi kuni 300 trahviühikut ehk kuni 1200 eurot. 

Loe lisa siit