Habras põisjalg (Cystopteris fragilis) kasvab Toompea linnamüüri kivide vahel. Foto: Wikipedia
Toimetas Margo Pajuste 6. jaanuar 2021 18:10
Isegi Tallinna kesklinnas leidub taimehuvilisele uitajale küllaga põnevat, kinnitab botaanik Urmas Laansoo.

Linnas kasvab üllatavalt palju taimi. Paremini on see arusaadav loodust hästi tundvale inimesele. Näiteks avastati 2017. aastal Eestis uus taimeliik, hiire-händhein (Vulpia myuros) Tallinna kesklinnas Kitsekülas.

Linnas võib tähelepanelik loodusesõber märgata samblaid, sooneostaimi, rohttaimi, aga ka puid ja põõsaid. Linnas kasvab käpalisi, võtmeheinasid, tuhkpuid, künnapuid jt kaitsealuseid taimi. Liigirikkuse põhjuseks on elupaikade mitmekesisus. Tallinnas on kokku loetud umbes 1500 liiki taimi.

Huvitavad taimed linnas, keda mujal ei kohta, kasvavad rannas ja rannaluidetel, näiteks tatari piimikas (Lactuca tatarica) ja rand-ogamalts (Salsola kali). Kas tunnete selliseid taimi? Linnas kasvab huvitavaid prahipaigataimi, keda enamasti põlglikult umbrohtudeks peetakse, aga kes pakuvad lindudele ja linnaloomadele kõhutäidet või elupaika. Isegi kesklinnas asfaldi või kõnniteeplaatide vahel võib märgata huvitavat kompassitaime noollehist salatit (Lactuca serriola). Uusi tulnuktaimi leiab sagedamini raudteelt, sadamatest ja laoplatsidelt. Lasnamäe klindil on mägi-kadakkaera (Cerastium alpinum subsp. lanataum) ainus looduslik leiukoht Baltimaades. Toompea linnamüüride pragudes võib tähelepanelik vaatleja märgata habrast põisjalga (Cystopteris fragilis) ja võõrliikidest müürlille (Cymbalaria muralis).

TALVELGI ON PÕNEV. Loodushuvilisele uitajale pakub isegi talv avastamisrõõmu. Jälgida saab puude ja põõsaste koort ja korpa, võra, okste harunemisviisi, pungade põnevat ja mitmekesist maailma. Kõrva vastu puutüve surudes saab kuulata, kuidas rähni tegutsemishelid mööda tüve alla kuulajani kostuvad. Väga mitmekesine ja rohkelt avastamisrõõmu pakkuv on samblariik. Talvel rahustavad meeli rohelised igihaljad okaspuud või suvehaljaste lehiste okstele kinnituvad käbid. Okaspuid on linna haljasaladel mitmesuguseid. Haljastuskastides kohtab kõige väiksemate käbidega mikrobiootasid (Microbiota decussata), erineva okka värvuse ja võra kujuga kadakaid (Juniperus), mägimände (Pinus mugo) jpt.

Pirita ja Lasnamäe linnaosas ja osaliselt Jõelähtme vallas paiknev 703 ha suurune Pirita jõeoru maastikukaitseala on samuti taimedelt liigirikas. Siit on leitud 648 taksonit (takson – organismide süstemaatika ühik, näiteks liik, sugukond jt – toim) pärismaiseid taimi, neist 27 liiki on looduskaitsealused taimed.