Kalakoht

Kas Kunda jõe ebaseaduslik pais saab kunagi avatud?

Margo Pajuste, 17. jaanuar 2021 17:00

13 KOMMENTAARI

h
hävitamine vene gaasi huvides!/ 21. jaanuar 2021 09:46
Võimsust võib olla sel vähestest, roheliste inimestevaenlaste hävitustöö ohu all veel säilinud hüdroelektrijaamal ühe tuuliku jagu, kuid erinevalt elektrituulikutest toodab hüdroelektrijaam kvaliteetelektrit ja seda saab tippkoormuste ajaks käivitada ning koormuse langedes peatada, sulgedes vesiväravad, Sellepärast hüdroelektrijaamad ongi pinnuks silmas rohelistele inimvihkajatele,kes esindavad moskvale kuuluva gaasifirma huve,tuuleenergia ei saa toimida ilma kompenstsioonivõimsusteta ja hävitades hüdroelektrijaamu,ei jäta rohelised saatanad muud võimalust peale vene gaasi kasutamise!
e
E/ 19. jaanuar 2021 21:48
Väide et koprapais betoonpaisust rohkem jõge rikub, on ikka eriliselt rumal. Ülalt ja altpoolt koprapaisu olen korduvalt saanud üht meie tundlikumat kala, jõeforelli, üheski paisjärves teda miskipärast ei ole. Seal kui üldse kala, siis vaid särge ja parimal juhul mõni havinolk
t
19. jaanuar 2021 22:28
Tegemist on sinu näol inimestevaenlasest petisega! Forelli ja lõhet tohib püüda ainult erilubadega ja igas jões neid kalu ei leidugi!Ainult iseenda peegelpilti võid kobraste reostatud jões või ojas näha inimesevaenlasest nolk! Kobras teebki palju rohkem kurja,kui ükski paisjärv Eestis!Kobras tegeleb jõeäärse metsa hävitamisega,langetades puid vette,tükeldab koprakari ja suure osa kuhjab jõevoolule takistuseks,kuni enam ükski tilk jõe vett ei pääse läbi,puit roiskub,vesi haiseb ja jõgi,kus enne okupatsiooni sai vähki ja haugi püüda,on 1957a.okupantide poolt maale toodud kobraste tõttu surnud
e
19. jaanuar 2021 22:38
Eriline vale on rohenolgi jutt,nagu koprad teeks jõele üheainsa tammi!Kuna neid suviti küttida ei tohi,sigib neid massiliselt,jõgi sisuliselt kihiseb koprakarjast ja ka tammisid on terve rida üksteise järel,vesi enam läbi ei pääse,haiseb linna kanalisatsiooniveega identselt!
p
Paisude hävitamine moskva huvides/ 19. jaanuar 2021 11:21
Hüdroelektrijaamadest võidavad kohalikud elanikud, sest hüdroelektrijaamad aitavad stabiliseerida elektrisagedust, mis välistab elektroonikatoodete läbipõlemise, ainult hõõglambid ja triikrauad ning õliradiaatorid kannatavad probleemideta voolusageduse kõikumist, mida põhjustab näiteks tarbimise muutumine ja tuuleenergia tootmine! Ilma hüdroelektrijaamadeta jäävad stabiilsuse tagajaks ainult gaasil töötavad soojuselektrijaamad,mis on venew imperialistidele väga kasulik,sest suurendab vene gaasiturgu!
k
Kohalik/ 18. jaanuar 2021 22:32
Ometi on olukorrale olemas alternatiiv – luua paisutuse likvideerimise korral Kunda jõe kanjonoru alale puhkeplatsid, matkarajad ja raftimise atraktsioonid, rippsillad jne Kes ja milliste vahenditega?
r
rohelisele võltskohalikule/ 19. jaanuar 2021 11:10
Ei ole sinu udujutt kohliku jutt,see rohkem roheliste inimestevaenlaste propagandakeskusest pärit häma! Kuritegelik on inimeste loodud paisjärvede likvideeimine! Selleks, et neid matkaradasid luua ei ole tarvis hävitada olemasolevat, vett õhuhapnikuga rikastavat paisu purustada! Kopratammid ainult mädandavad metsi ja reostavad jõgesid ning ojasid, kuid inimeste loodud veskipaisud ja hüdroelektrijaamade paisud rikastavad vett õhuhapnikuga!Kui angerjaid saab Limnoloogijajaamas radioaktiivses sinakasrohelises vedelikus leotada märgistamiseks ja seejärel võrtsjärve lahti lasta, saaks ka lõhemaime
k
19. jaanuar 2021 11:14
Kui asi oleks lõhede arvukuse suurendamise soovis, ei oleks vaja paise rikkuda ega hävitada, vaja oleks hoopis lõhemaime ülesvoolu asutada, nagu angerjamaimudega tehakse Peipsi vesikonnas! Roheliste inimestevaenlaste tegelik eesmärk ei ole lõhede püügivõimaluste suurendamine, nende eesmärk on lihtsalt inimeste väljatõrjumine ja inimeste loodu hävitamine!rohelised inimvihkajad on sisuliselt ka nn. iba listliku mõtlemisega inimliigi hävitajad!
r
rohelised inimestevihkajad/ 18. jaanuar 2021 09:58
Okupatsiooniajal reaalselt võõrliigina 1957 sisse toodud koprad on jõgesid reostanud ja kalade läbipääsu takistanud aastakümneid, ikka on nende küttimisel igasugused piirangud, sest keskkonnaamet ja inimestevaenlased "looduskaitsjad" peavad sellist metsade hävitamist ja mädanadamist kobraste kordasaadetud hävitustööna positiivseks, sest inimesed ei saa sellest tulu, kuid korralikud paisjärved, millest inimesed tulu saavad taastuva energia allikana on roheliste inimestevaenlaste eriliseks vihaobjektiks, kuigi need inimeste rajatud paisjärved ei hävita metsi, ei mädanda neid!
k
18. jaanuar 2021 15:36
Koprad on seaduse järgi maaomaniku kohustus, riigil pole õigust ja alust hakata kopraid küttima. Mingeid piiranguid pole kobraste küttimisel, rumal jutt. Paisjärved rikuvad kogu jõe. Jõe vesi läheb soojaks ja mädanema, kogu jõe elustik hävib. Sadades tuhandetes aastas hävineb kalavaru, elektrienergiat ei suuda toota mitte ükski, va. Linnamäe. Küll aga tuhanded kalamehed ei saa lõhet püüda, sest jõed on lukus ja jõgede veed rikutud!
r
R/ 18. jaanuar 2021 20:55
Millised inimesed tulu saavad? 1 ettevõte. Aga mingid ametnikud hirmsasti kaitsevad, huvitav küll miks???
r
rohelisele inimvihkajale/ 19. jaanuar 2021 10:29
Paisjärved ei riku jõge, need hoopis õhustavad ehk aereerivad erinevalt jõgede ja ojade roiskumist põhjustavatest kopratammidest, mis hävitavad vee roiskumisega ka kalad ära peale hõbekogre, mis ainsana kannatab kobraste poolt solgitud vett! Ainult keskküttega kortermaja seitsmendalt korruselt kord aastas "looduse omnibussiga" võib udu ajada, nagu kobraste küttimisel mingeid piiranguid poleks! Rohelised inimvihkajad ei taha isegi fakte tunnistada! nagu need petised, kes kuninga alasti koorisid!!!Jaani- ja heinakuul on valge, küttimiseks ideaalne aeg,kuid küttimine on sel ajal keelatud!
l
Lõhet ei saa tuhanded püüda!/ 19. jaanuar 2021 10:42
Lausa jabur on rohelise inimvihkaja vale, nagu tuhanded kalastajad saaks lõhet püüda Kunda jõelt pärast paisjärve hävitamist! Reaalsus on see, et lõhepüügiõigust on võimalik ainult mõnel üksikul kalastajal ja näiteks kudemisajal, siis, kui alaskal toimub suurim lõhepüük, on Eestis see kõigile rangelt keelatud ja kuulivestidega ning laskevalmis automaatpüstolid näpus ringiliikuvad keskkonnainspektorid käivad kalastajaid jälgimas, selleks kasutavad need hambuni relvastatud inspektorid nii droone, kui atv-sid!Maaomanik ise ei tohi atv-ga natura alal liikuda,kuid inspektorid kimavad küll!

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee