NORM. Edaspidi näeb harrastuskalamehe maksimaalne päevane saak välja selline.Foto: Shutterstock
Kalale! Looduses 20. jaanuar 2021 07:00
Aasta algusest kehtivad mitmed kalapüügieeskirja muudatused, millega peaks kursis olema iga harrastuskalamees.

Kalapüügieeskirja päevalimiitide ossa lisatakse uued liigid harrastuspüügil õngpüünistega.

Viimastel aastatel on ministri ajutiste püügikitsenduste määrusega kehtestatud ahvenapüügi päevalimiit 15 kg, jõevähi päevalimiit ning limiit meriforelli ja lõhe kohta. Nüüd on seatud limiidid ka teistele kalaliikidele ning edaspidi saab harrastuspüüdja püüda ööpäevas 5 haugi, 5 koha, 15 latikat ja 2 jõeforelli.

Ahvena 15 kilo suurune limiit jääb samaks.

Jõevähi limiit väheneb 100-lt isendilt 75-le. Lõhe ja meriforelli päevalimiit jääb samaks, kuid laieneb sisevetest ka merele.

Päevalimiitide muudatused on vajalikud, et propageerida eetilist harrastuspüüki, mis on mõeldud vaid oma tarbeks, selgitab keskkonnaministeerium. Samuti on arukas ohjata kalapüüki olukorras, kus minnakse liigselt hoogu ja püütakse välja ebamõistlikus koguses kalu. Liigintensiivse püügiga tekitatakse kahju kalavarude jätkusuutlikkusele. Harrastuspüügi kvantitatiivuuringu järgi peab harrastajate päevaste püügikoguste reguleerimist eetilistel kaalutlustel vajalikuks lõviosa sihtrühmast. Piirkondlikult eristub Virumaa, kus koguste reguleerimise pooldajad on selges ülekaalus (vajalikuks peab seda 59% ja vastu on 17%).

Sisevetes muutuvad haugi, koha ja latika kudeaja püügikeelu ajad. Koha keeluajaks saab olema 5.05‒10.06, mis on nüüd ühesugune kõikides siseveekogudes.

Haugi keeluajaks Võrtsjärves ja muudes siseveekogudes (v.a Peipsi-, Lämmi ja Pihkva järv) saab olema 15.03‒30.04. Seega kaob mõiste „püük jäävabast veest“.

Latika keeluajaks siseveekogudes (v.a Võrtsjärv ja Peipsi järv) on nüüd aga 1.05‒10.06.

Kala alammõõtudest jääb alles vaid L ehk kala mõõt ninamikust (suletud suuga) kuni sabauime lõpuni.

Muudetud on angerja alammõõtu Emajões, ühtlustades selle Võrtsjärves ja Peipsi järves kehtiva alammõõduga.

Muudetud on ka mitmed eeskirja lisad, näiteks 7, 8, 10, 14, kus on kaotatud püügikeelud mitme jõe suudmealal. Samas on lisatud uusi jõgesid, mille suudmes on nüüd kehtestatud keeluala.

Üle tasub vaadata ka merel olevad keelualad, kuhu on sisse viidud mitmesugused uuendused. Osa on juba teada-tuntud ja toodud üle ajutiste kitsenduste määrusest.

Täpsemalt loe uuenenud Kalapüügieeskirja koos lisadega Riigi Teatajast. NB! Veendu, et vaatad eeskirja viimast, hetkel kehtivat versiooni. 

Sisevetes muutuvad haugi, koha ja latika kudeaja püügikeelu ajad.