Mitmesugust

Linnamäe paisu saaga jätkub kohtus (1)

Liivia Mahlapuu, Jägala Kalateed MTÜ, 17. märts 2021 06:00
Linnamäe pais. Foto: Shutterstock
18. detsembril 2020 kirjutas kultuuriminister Tõnis Lukas alla käskkirjale, millega tunnistas Linnamäe linnuse piirkonnas osa vanadest asulakohtadest ja muistsetest põllujäänustest kultuurimälestiseks ning määras kaitsevööndi, millega hõlmati ka Linnamäe paisjärv – kohustusega paisutus säilitada.

Kultuuriminister ei võtnud arvesse isegi mitte õiguskantsleri kirjalikku meeldetuletust, et Natura alal saab paisutuse põlistamise otsust teha ainult Vabariigi Valitsus.

Valitsus saab teha otsuse alles siis, kui on läbi viidud asjakohane Natura hindamine; on leitud, et looduskaitselise eesmärgi kaalub üles erakordselt oluline ja möödapääsmatu põhjus, millele puuduvad alternatiivid ja on välja töötatud asendusmeetmed.

Jägala Kalateed MTÜ pöördus halduskohtusse ja vaidlustas kultuuriministri käskkirja.

Vaidlustame veeloa pikendamise

Linnamäe HEJ töötab praegu 2008. aastal väljastatud veeloa alusel, mis pidi lõppema 2013, kuid mida on praeguseks pikendatud kokku juba ligikaudu 9 aastat. Sisuliselt tuuakse põhjuseks, et keskkonnamõjude hindamise aruanne ei vasta nõuetele, muuhulgas pole selle alusel võimalik teha nn Natura erandit, mille tegemise vajadust Keskkonnaamet rõhutab. Wooluvabrik OÜ aina lubab seda täiendada. Elektritootja kasutab ära Veeseaduses sätestatud erisust, mis võimaldab tal 2008. aastal väljastatud vee erikasutusluba pikendada praktiliselt lõpmatuseni, kuni uut veeluba pole väljastatud – seda juhul, kui Keskkonnaamet olukorda ei lõpeta, st jätkab vee erikasutusloa kehtivuse pikendamist.

Halduskohus kohustas Keskkonnaametit viimati veeluba pikendama mitte kauemaks kui 31.detsembrini 2020. Ometi pikendas Keskkonnaamet veeluba taas kord Wooluvabriku taotluse alusel veel aasta võrra, kuni 31. detsembrini 2021.

Jägala Kalateed MTÜ esitas Keskkonnaametile veeloa pikendamise kohta vaide. Keskkonnaamet vaiet ei rahuldanud. Jägala Kalateed MTÜ kaalub veeloa pikendamise vaidlustada kohtus.

Aitame entusiaste

Jägala Kalateed MTÜ ootab kõigi kalastajate toetust, et aidata seista Jägala jõe vabastamise eest.

Aitame kaladele pääsu avamise eest võitlejaid ja teeme neile õigusabikulude katteks jõukohase annetuse!

Annetada saab siin: MTÜ Jägala Kalateed, EE817700771004335673

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee