Mets

Lugeja küsib: kuidas kodumetsa üraskite rünnaku eest kaitsta? 

Arne Ader, 3. aprill 2021 06:00
Peale üraskite massilist paljunemist oli tormimurru ümbrus üraskikuiv. Et kuivanud kuuski oli hinnanguliselt 60–70 tm jagu, sai tehtud otsus neid kasutada palkide ja küttepuudena.Foto: Arne Ader
Minu aastane kogemus feromoonpüünistega ei ole kindlasti piisav, et teha põhjapanevaid järeldusi. Küll aga võiks kogetu anda innustust neile metsamajandajatele, kes ei soovi üraskikahjustusega metsa lagedaks raiuda.