Karujahti peetakse 1. augustist 31. oktoobrini, välja arvatud poegadega emakarule.

Foto: Aldo Luud
Toimetas Marvel Riik 19. juuli 2021 12:14

Suurkiskjate kaitse ja ohjamise korraldamise töörühma hinnangul ei tohiks 2021. aasta jahihooajal küttida rohkem kui 85 isendit.

Ühtlasi tegi töörühm keskkonnaametile ettepaneku, et karu üldise ja piirkondliku küttimismahu jaotusel võetaks aluseks keskkonnaagentuuri poolt koostatud ulukiseirearuanne. Töörühm tahab, et küttimismahud oleks jagatud nii, et jahi jooksul oleks võimalik anda juurde küttimislubasid piirkondadesse, kus esmane küttimismaht on saavutatud, kuid kahjustused jätkuvad.

Dokumendi järgi võiks Harju maakonnas küttida kuni 7, Ida-Viru maakonnas 13, Jõgeva maakonnas 9, Järva maakonnas 10, Lääne maakonnas 1, Lääne-Viru maakonnas 13, Põlva maakonnas 3, Pärnu maakonnas 6, Rapla maakonnas 5, Tartu maakonnas 7, Valga maakonnas 3, Viljandi maakonnas 7 ja Võru maakonnas 1 karu.

Keskkonnaagentuuri koostatud aruandes tuuakse välja, et karude arvukus ja levik viimasel 15 aastal olnud üldiselt tõusutrendis. Loomade arvukus jääb tõenäoliselt 900–950 vahele. Aruande järgi soovitakse vähendada küttimiskvooti Jõgeva, Lääne-Viru ja Tartu maakonnas. Teistes piirkondades on kvoot kas võrdne või suurem.

Mullu kütiti kokku 92 karu.