Mets

Jätkame Eesti Metsa fotokonkursiga! 

Margo Pajuste, 16. september 2021 06:00

Sügis on käes.

Foto: Leho Rebane

Täname lugejaid, kes meile oma metsapilte saatsid.

Žürii lemmikuks osutusid seekord Leho Rebase tööd. Leho saab ka selle numbri parima foto eest auhinnaks Eesti Metsa tasuta aastatellimuse. Palju õnne!

Hea lugeja, jaga oma metsas talletatud hetki meiega! Pildil võib olla ükskõik mis või kes – ainus tingimus, et see oleks seotud metsaga.

Igas ajakirjanumbris avaldame kuni viis pilti, millest žürii hinnangul parim saab auhinna.

Aasta parimad erinevates kategooriates avaldame järgmise aasta esimeses numbris.

 Konkursi reeglid

Fotod võivad olla nii värvilised kui ka mustvalged. Foto pikim külg ei tohi olla väiksem kui 2000 pikslit. Foto tuleb esitada digitaalsel kujul jpg formaadis aadressile toimetus@ajakirilooduses.ee.

Iga osaleja võib esitada kuni 10 fotot.

Fotokonkursil saab osaleda ainult osaleja enda pildistatud fotoga. Foto saatmisega kinnitab osaleja, et tema saadetud foto kuulub talle.

Ajakirja toimetus ei võta vastutust fotode autoriõiguse eest.

Foto sisu peab vastama konkursi teemale. Žürii hindab fotosid, lähtudes nende kunstilisest tasemest ja teemale vastavusest.

Lubatud on fotode arvutitöötlus hea maitse piires.

Fotodele ei ole lubatud arvutis lisada tekste ega raame ning samuti ei tohi eemaldada fotol olevaid objekte.

Žüriil on õigus nõudmistele mittevastavad fotod võistluselt eemaldada. Küsimuste tekkides on võistluse korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast.

Iga foto edastamisel tuleb märkida selle pealkiri ja lühike, kuni kümnelauseline saamislugu, samuti võistleja kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress).

Fotot saates lubab selle saatnud isik töödelda oma isikuandmeid loosimise korraldamise ja auhindade väljastamise eesmärgil.

Osalejal on õigus saada igal ajal infot oma isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist, samuti nõuda igal ajal isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti.

Fotot saates annab konkursil osaleja ajakirja toimetusele õiguse kasutada võistlustöid ilma tasu maksmata loodusfotograafiat, loodusvaldkonda jms kajastavatel eesmärkidel, näiteks koostada fotodest näitusi ja esitleda neid publikule.

Saadetud fotosid võib ajakirja toimetus kasutada oma info- ja esitlusmaterjalides, interneti kodulehel, sotsiaalmeedia ja muudes kanalites ilma autorilt luba küsimata, märkides autori nime foto juures või autorite loetelus.

Töid hindab žürii loodusfotograaf Argo Argeli juhtimisel.

Auhinnad

Igas ajakirjanumbris avaldatakse kuni 5 fotot. Nende seast valib toimetus välja parima, mille autor saab auhinna.

Aasta lõpul kuulutame välja konkursi võitjad erinevates kategooriates: parim pilt, parim noor osaleja, mustvalge pilt, inimtegevus looduses, metsamustrid ja rahva lemmik.

Auhindu ei saa välja võtta rahas.

Ootame rohket osavõttu!

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee