Mitmesugust

Aasta lõpuni saab loovutada elektripüügi aparaate (14)

Margo Pajuste, 18. november 2021 17:00

Elektripüügiaparaat.

Foto: Keskkonnaamet

Kalade püük elektriga on suure keskkonnakahju tõttu keelatud, samuti on keelatud elektripüügiagregaadi omamine, valmistamine või müümine. Sel sügisel saab aga elektripüügiagregaadi karistuse kartuseta Keskkonnaametile ära anda.

Me ei arva, et meie lugejad veekogudel elektriga suristavad, ent ehk annab koputada mõne naabrimehe südametunnistusele ja veenda teda aparaati loovutama.

„Elektripüük tekitab kõigile vooluvälja sattunud vee-elanikele tõsiseid sisemisi vigastusi,“ selgitab Keskkonnaameti Harju järelevalvebüroo juhtivinspektor Ott Aid. „Isegi kui esialgu paistab, et mõned kalad ujusid minema, on neil tõenäoliselt tugevates krampides tekkinud lihasrebendid või isegi selgroomurrud, see tähendab asjatuid kannatusi ja varjatud hukkumist. Selliste kõrvalmõjude tõttu ongi keelatud nii elektriga püük kui elektripüügiagregaadi omamine üldse.“

Kala elektriga püüdmise vahendi ebaseadusliku valmistamise, omamise, transportimise või kasutamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 1200 eurot, vahendi kastuamise korral lisandub kohustus tasuda tekitatud keskkonnakahju kümnekordses määras. 

Aasta lõpuni on aga võimalik kõigil, kelle valdusesse selline aparaat mingil põhjusel on sattunud, agregaat Keskkonnaametile loovutada. Lisaküsimusi loovutajale ei esitata ning mingit menetlust või karistust agregaadi omamise tõttu ei järgne. 

Elektripüügiagregaadi loovutamiseks tuleks ühendust võtta lähima Keskkonnaameti järelevalvebürooga ning aeg agregaadi äraandmiseks kokku leppida.