Foto: MTÜ Peipus
Ivo Kask, Keskkonnaameti eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendusosakonna peainspektor 29. märts 2022 15:14

Kalastuskaart kaldavõrguga püügiks ei anna üksnes õigusi, vaid sellega võetakse ka kohustus täita kalapüügile asudes kõiki kehtestatud nõudeid.

1. märtsist algab Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kauaoodatud särjepüük nakkevõrkudega.

Nakkevõrke tohib harrastuspüügil kasutada üksnes kehtiva kalastuskaardi alusel, kalastuskaartide kehtivus kaldavõrkudega püügiks on 7 päeva. Pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu tuleb5 päeva jooksul minna lehele kalaluba.ee ja esitada püügiaruanne.

KASUTADA VÕIB VAID NAKKEVÕRKU. Harrastuspüügil on lubatud kasutada üksnes nakkevõrku. Abarad ja raamvõrgud ei ole harrastuspüügiks lubatud.