Taastatud liigirikas loopealne.

Foto: Piret Sepp
Margo Pajuste 14. juuni 2022 14:38

Euroopa Komisjon valis Keskkonnaameti projekti „Elu alvaritele“ (LIFE to alvars) tuhandete projektide hulgast parimaks LIFE-projektiks, mis on Euroopa kaitsealade võrgustikus eales ellu kutsutud.

Projekti käigus taastasid amet ja partnerid viie aasta jooksul ligi 2500 hektarit Lääne-Eestile omaseid kadakasi karjamaid ning lõid kohalikele talunikele vajalikud tingimused lammaste, veiste ja hobuste karjatamiseks. 

Ilma karjatamiseta kasvavad loopealsed tihedalt kadakat ning mändi täis, mille tagajärjel karjamaale omane liigirikkus hääbub.

Loopealsete taastamistööd seisnesid tihedate kadakapadrikute harvendamises, mändide välja raiumises ja karjaaedade rajamises, et seal saaks taas loomi karjatada. Õhukesemullalised lubjarikkad niidud on haruldased kogu maailmas, mille tõttu on oluline sealseid kooslusi eriliselt kaitsta. Lisaks Eestile leidub loopealseid veel ainult Rootsi suurtel saartel.

Projekti tegevused leidsid aset aastatel 2014–2019 ja eelarve oli 3,7 miljonit eurot, millest EL panus moodustas 2,8 miljonit eurot. Keskkonnaameti projekti partnerid olid Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Pärandkoosluste Kaitse Ühing. Lisaks enam kui 600 eramaa omanikule olid kaasatud 40 talunikku ja 20 taastamisega tegelevat ettevõtet.