Foto: Igor Ixa Nael
Kalale! Looduses 10. mai 2023 11:51

Eesti Kalastajate Selts viis aprillis läbi veebiküsitluse uurimaks, milliseid meetmeid soovivad harrastuskalastajad näha kalavarude kaitseks.

Küsitlusele vastanud pooldasid muuhulgas ka ahvena alammõõdu suurendamist Pärnu lahes ja mõrrapüügi piiramist.

Toome järgnevalt ära mõned teemad küsitlusest.

Kas haugi alammõõtu võiks suurendada 50 sentimeetrini?

•      Ei – 307 häält

•      Jah – 778 häält

•      Võib-olla – 125 häält

•      Ei oska öelda/puudub arvamus – 13 häält

Kommentaaridest:

*haugile võiks kehtestada ka ülemmõõdu, näiteks 75–80–90–100 cm või 5–7–10 kg.

Kas kevadise haugi kudeajal peaksid kutselised võtma välja mõrrad nii merest kui siseveekogudest?

•      Ei – 85 häält

•      Jah – 961 häält

•      Võib-olla – 115 häält

•      Ei oska öelda/puudub arvamus – 62 häält

Kommentaaridest:

* kui kudeajal kehtib piirang harrastajale, siis peab see olema ka kutselisel.

* haugide ettekorjamine (keeluajal mõrdadesse kogumine – toim) on üle-eestiline probleem.

* mõrras olev haug ei saa ära kudeda.

Kas Emajõel peaks vähendama ääremõrdade arvu, kui kaladel on kuderännak?

•      Ei – 20 häält

•      Jah – 1087 häält

•      Võib-olla – 44 häält

•      Ei oska öelda/puudub arvamus – 72 häält

Kommentaaridest:

* koha\latika ülepüük ääremõrdadega on suur, harrastajate saagid vähenevad aastast aastasse.

* ääremõrrad takistavad peale kalade ka paadiliiklust.

* vähendama peaks ka ääremõrdade arvu üldises mõttes.

* harrastajatele suunatud turism ja teenindus toovad riigile sisse palju enam kui kutseliste makstavad maksud. Lisaks tekitab see juurde töökohti.

Kas peaks ahvenavarude suurendamiseks peaks vähendama mõrdade piirarvu Pärnu maakonnas ja kehtestama ahvenale meres alammõõduks 21 cm?

•      Ei – 115 häält

•      Jah – 864 häält

•      Võib-olla – 158 häält

•      Ei oska öelda/puudub arvamus – 86 häält

 Kas vimma- ja säinapüügi 15-isendiline päevalimiit on õigustatud?

Kalapüügieeskirjaga soovitakse kehtestada uued piirmäärad harrastuspüüdjatele: 15 isendit nii vimma kui säina puhul. Paneme tähele – piirang laieneks vaid harrastajaile.

Tulemused:

•      Ei – 486 häält

•      Jah – 492 häält

•      Võib-olla – 150 häält

•      Ei oska öelda/puudub arvamus – 95 häält

 Kas vimma ja säina püügilimiit peaks olema samuti 15 kg nagu ahvenal?

•      Ei – 416 häält

•      Jah – 538 häält

•      Võib-olla – 193 häält

•      Ei oska öelda/puudub arvamus – 76 häält