Eestimaa Rohelised esimees Aleksander LaaneFoto: Eestimaa Rohelised
Toimetas Kristin Aasma 29. november 2015 09:37
Vahetult enne kliimatippkohtumist Pariisis kutsuvad maailma roheliste parteide esimehed üles tegudele, et hoida planeedi keskmise temperatuuri tõus võrreldes tööstuse-eelse ajastuga kahe kraadi piires. Eestimaa Rohelised tahavad põlevkivienergeetikast täielikult loobuda ja asendada selle lähema 10 aasta jooksul täielikult taastuvate energiaallikatega.

"21. kliimatippkohtumisest Pariisis peab saama foorum, kus poliitikud hakkavad lõpuks reaalselt tegutsema. Võttes eeskuju paljudest kodanikest, valitsusvälistest organisatsioonidest ja ettevõtetest, kes juba on juba aru saanud kliimamuutuste tõsidusest ja tegutsevad, on nüüd riigijuhtide kord täita oma ajalooline ülesanne. Meie ettepanekud on üksikasjadeni elluviidavad ja vabanduste aeg mittetegutsemiseks on läbi saanud. Loodetavasti suudab Eesti välja tulla initsiatiivitu sabassörkija rollist," ütles erakonna Eestimaa Rohelised esimees Aleksander Laane.

Üleilmne hüüdlause on "Hoidkem muutus alla 2 °C", sest kui globaalne soojenemine ületab selle piiri, siis ei ole muutustega hakkama saamine enam võimalik.

Roheliste parteide juhtide sõnul on väljakutsed väga suured, aga ka piisavad lahendused on käepärast. Selleks toob lisaks üldisele igaüks välja konkreetse eesmärgi Eesti riigi jaoks. "On terve rida konkreetseid vahendeid, alates üha laienevast divestment-liikumisest ehk investeeringute siirdest fossiilmajandusest taastuvatesse energiaallikatesse kuni kliimamuutustega kohanemiseni. Olenevalt iga maa iseärasustest (asukoht, rahvastik, geograafia, aga ka ajalooline "kliimavõlg"), on toimimisviisid erinevad. Just seepärast võtame meie, maailma rohelised parteid, väljakutse vastu ja esitame ettepanekud muutusteks, mis on igal maal vajalikud ja teostatavad." Kõik ettepanekud on koondatud veebilehele www.globalgreens.org.

Erakonna Eestimaa Rohelised ettepanek käib meie energiasektori kohta, mille pärast Eesti on Euroopa murekoht kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskajana. Eesti on maailma suurim põlevkivi kaevandaja ja tarbija. 80 protsenti meie ökoloogilisest jalajäljest on põlevkivitööstuse põhjustatud, mida kaevandatakse juba 19 miljonit tonni aastas ja kaevandusmaht suureneb iga aastaga.

Eesti põlevkivi ehk kukersiidi kütteväärtus on üks madalamaid fossiilkütuste hulgas – üle kahe korra väiksem kui kivisöel. Kuid süsinikuheide kilovatt-tunni kohta on suurem, sest põlevkivi põletamisel toimub karbonaatse mineraalosa keemiline lagunemine. Väga suured maa-alad on rikutud põlevkivi maapealse kaevandamise ja elektrijaamade tuha ladestamisega.

Eestimaa Rohelised tahavad täielikult loobuda põlevkivienergeetikast, asendades selle lähema 10 aasta jooksul täielikult taastuvate energiaallikatega. Meie maal on selleks küllalt tuult, päikest ja biomassi, leiab partei.