Metsapõleng KorsikalFoto: AFP / Scanpix
Toimetas Denes Kattago 23. november 2017 14:09
Euroopa Komisjon kuulutas täna välja uued ambitsioonikad kavad, et tugevdada Euroopa suutlikkust reageerida loodusõnnetustele. Selle ettepaneku keskne osa on rescEU loomine.

See on Euroopa tasandi kodanikukaitse suutlikkuse reserv, mille hulka kuuluvad kustutuslennukid, eriotstarbelised veepumbad, otsingu- ja päästerühmad, välihaiglad ja erakorralise meditsiini rühmad. See reserv täiendab riiklikke vahendeid ja seda haldab Euroopa Komisjon, et toetada riike üleujutuste, metsatulekahjude, maavärinate ja muude katastroofidega toimetulekul. Ainuüksi 2017. aastal hukkus Euroopas loodusõnnetustes üle 200 inimese ja hävis üle miljoni hektari metsa.

Komisjoni ettepanek keskendub kahele teineteist täiendavale tegevussuunale: tugevamad ühismeetmed ning katastroofide ennetamine ja katastroofideks valmisolek.

Euroopa reageerimissuutlikkuse tugevdamiseks luuakse kodanikukaitsevahendeid hõlmav ELi kodanikukaitse valmisolekureserv, et aidata liikmesriikidel katastroofidele reageerida, kui riiklikest võimalustest ei piisa. rescEU hõlmab selliseid vahendeid nagu kustutuslennukid ja veepumbad, mis täiendavad riiklikku suutlikkust. EL katab kõik rescEU-ga seonduvad kulud ja eraldab vahendid. Komisjon vastutab varade eest ja otsustab nende kasutamise üle.

Samal ajal aitab komisjon parandada liikmesriikide suutlikkust, rahastades olemasolevate ressursside kohandamis-, parandamis-, transpordi- ja käitamiskulusid. Praegu kaetakse üksnes transpordikulusid. Need vahendid moodustaksid osa Euroopa kodanikukaitse ühisressurssidest, mis tehakse katastroofi korral kättesaadavaks.

Katastroofide ennetamise ja nendeks valmisoleku tõhustamiseks palutakse tänase ettepaneku alusel liikmesriikidel jagada oma riiklikke ennetus- ja valmisolekustrateegiaid, et teha ühiselt kindlaks võimalikud kitsaskohad ja nendega tegeleda.

Lisainfo on leitav siin