Ilm

Lisatud keskkonnaagentuuri vastus!

DROONIFOTO | Aktivistid nõuavad rahvuspargi südames raietööde viivitamatut peatamist ja auditit (25)

Toimetas Denes Kattago, 7. märts 2018 16:51
Droonifoto Soomaal toimuvatest raietest.Foto: Kristjan Lust/EMA
Kodanikuühendus Eesti metsa abiks (EMA) esitas keskkonnainspektsioonile (KKI) ja keskkonnaagentuurile (KAUR) avalduse, paludes Soomaa raied viivitamatult peatada ning tellida uus, auditeeritud inventeerimine, mis hoiaks ära edasise keskkonnakahju põhjustamist.

Keskkonnagentuur vastas, et vastavalt Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirjale on piiranguvööndis teatud tingimustel sanitaarraie lubatud ja metsaregistri andmete põhjal alal keelu all olevaid puid ei leidu.

Samal teemal

EMA andmetel tellis Soomaal kasutusvaldust omav osaühing looduskaitsealal paikneva metsa kohta uued inventeerimisandmed, et hiilida mööda Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast.

Ühenduse eestvedajad kontrollisid läinud nädalal avalikuks saanud ning laialdast pahameelt tekitanud 40hektarilist raiet otse Soomaa rahvuspargi südames, sealse külastuskeskuse vahetus läheduses, leides peale droonidega ala uurimist ja avaliku andmestiku võrdlemist, et sealse maa kasutusvaldust omav Strobus OÜ on tõenäoliselt läbi viinud suurejoonelise metsapettuse.

EMA andmetel tellis maa kasutusvaldust omav osaühing möödunud aastal looduskaitsealal asuva metsa kohta uued inventeerimisandmed, mis näitab puistuid kohati 15-20 aastat nooremana kui eelmine, viis aastat varem läbi viidud inventeerimine. Eeldatavasti on uus inventeerimine tellitud just selleks, et hiilida mööda Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast, mille alusel on seal üle 80 aastaste pehmelehtpuude raie keelatud.

Samuti on üks eraldis, mille peal paistab aerofotolt mets, märgitud lagedaks, üksikpuudega alaks, võimaldades seal sanitaarraie nime all lageraiet teha. Leidub ka juhuseid, kus veerraiega külgnevad alad ei ole peale eelmist, neli aastat tagasi toimunud veerraiet veel nõuetekohaselt uuenenud.

Juhul, kui kodanikuühenduse kahtlusel on alust, siis ei vasta Soomaal raiutud puit FSC kontrollitud puidu standardile, sest kontrollitud puidu standard ei luba ebaseaduslikult ega kõrge kaitseväärtusega aladelt raiutud puitu kasutada. Ehkki Strobus OÜ FSC sertifikaati ei oma, võib ta müüa oma puitu FSC tarneahela sertifikaadi omanikele, põhjustades seega võimalikku majandus- ja mainekahju ka nendele ettevõtetele.

Keskkonnaagentuuri vastus

Et vastus tugineks kõige värskematele andmetele, teostavad keskkonnaagentuuri metsaosakonna metsakorralduse spetsialistid nimetatud kinnistul reedel, 09.03.2018 täiendava välikontrolli ja hindavad olemasolevate andmete paikapidavust. Selle järgselt ja alusel saame kujundada järgmiseks nädala alguseks ka oma seisukoha.

Keskkonnaameti kommunikatsioonijuhi Sille Aderi sõnul väljastas amet Tõramaa kinnistule lubava märkega metsateatise turbe-, harvendus- ja sanitaarraieks, mis on vastavalt Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirjale piiranguvööndis teatud tingimustel lubatud. Üle 140aastaste okaspuude, üle 120aastaste kõvalehtpuude ja üle 80aastaste pehmelehtpuude raiumine on eeskirja kohaselt keelatud. Metsaregistri andmete põhjal alal selliseid puid ei leidu.

"EMA avalduses on välja toodud väga tõsised kahtlustused ja keskkonnainspektsioon on alustanud oma pädevuse piires asjaolude kontrollimist," teatas kommunikatsioonijuht Leili Tuul. Inspektsioon kontrollib metsateatise olemasolu ja selle nõuetest kinnipidamist. Kui metsateatis puudub, on võimalik raiet peatada, kuid praegusel juhul on kehtiv metsateatis koos täiendavate tingimustega olemas. 

Mis puudutab metsateatisega lubatud raietingimustest kinnipidamist, siis on inspektorid teinud esialgseid mõõtmisi, kuid lumeolude tõttu ei saa lõplikku seisukohta raie kohta enne lume sulamist öelda. Kontrollimisel ilmnes, et suurem osa raiest on juba tehtud. 

Keskkonnainspekstioon on suhelnud raieõigust omava ettevõttega ja nende informatsiooni kohaselt tehakse praegu harvendusraieid eraldistel 35 ja 17. Teistel eraldistel peatatakse raietööd seoses 15. märtsist algava musträhni pesitsusaja piiranguga.

Täiendavalt on seadnud keskkonnaamet metsateatistele tingimuse, et raie on keelatud kolmanda kategooria kaitsealuste lindude händkaku ja musträhni pesitsusajal, mis on händkakul 15. veebruarist 30. juunini ning musträhnil 15. märtsist 30. juunini.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee