Ilm

Analüüs: linnujahi lubamine või keelamine kaitstavatel aladel tuleb põhjalikult ümber hinnata (3)

Ohtuleht.ee, 25. september 2018 14:36
Foto: Eesti Ornitoloogiaühing/Keskkonnaõiguse Keskus
Eesti Ornitoloogiaühingu ja Keskkonnaõiguse Keskuse analüüsist selgus, et kehtiv jahiregulatsioon ja kaitsealade kaitse-eeskirjad lubavad linnujahti pidada kahel kolmandikul Eestis looduskaitse all olevatest maadest. Samas leiti, et linnujahikeeluga alade võrgustik on kujunenud ilma analüüsi ja teadusliku aluseta ning tihti on jaht lubatud ka neile liikidele, kelle kaitseks alad on moodustatud.

Kaitstavate alade linnujahi analüüsis uuriti Eesti kaitsealadel, püsielupaikades ja hoiualadel kehtivaid linnujahi piiranguid, nende linnukaitselist mõju ja huvirühmade võrdväärset arvestamist. Oluline osa tööst oli välja töötada juhis, mida kasutades saaks iga kaitstava ala puhul otsustada, kas seal tuleks linnujahti lubada, see täielikult või osaliselt keelata.

Samal teemal

Keskkonnaõiguse Keskuse juhatuse liige ja jurist Siim Vahtrusti sõnul tuleks olukorras, kus linnujaht ei pea linnukaitselisest seisukohast olema tingimata lubatud ega tingimata keelatud kaaluma erinevaid huve ja leidma sobiva lahenduse. "Sealjuures tuleb arvestada erinevate huvigruppidega: jahimehed, linnukaitsjad, loodusturismi korraldajad, maaomanikud ja kogukonna liikmed."

Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke kommenteeris, et paljud kaitstavad märgalad on veelindudele ja nende hulgas jahilinnuliikidele olulised rahualad. Tema sõnul võivad need olla tuhandete kilomeetrite pikkusel rändeteel ühed vähestest peatuskohtadest, kus linnud toituvad ja puhkavad.

"Kuniks Keskkonnaamet pole jõudnud samadel alustel tuginevat linnujahi potentsiaali hindamist iga kaitstava ala puhul läbi viia, oleks meeldiv, kui jahimehed ise otsustaksid hoiduda linnujahist meie kõige tähtsamatel linnualadel," lisas Volke.

Analüüsi käigus selgitati välja huvirühmade huvid ja nende kaalu määravad kriteeriumid, viidi läbi küsitlusi ja intervjuusid. Töö tulemusi arutati Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutuste, jahiringkondade, metsa- ja põllumajanduse esindusorganisatsioonidega. Saadud tagasiside põhjal analüüsi ka täiendati.

Töö valmis Keskkonnaameti tellimusel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel ning sellega saab tutvuda siin.

Samal teemal

05.05.2018
LÕPP VERESAUNALE: muudatus päästab Eesti välismaalaste jahiparadiisi staatusest
22.10.2017
LINNUJAHT: linnukaitsjad soovivad kütitud veelindudele päevalimiiti
21.10.2017
Jahiturism saab rangemad reeglid
06.09.2017
Linnu-uurijad mures: tuhanded jahituristid suunduvad sügiseti Eestisse veelindude tapatalguid pidama