PootsmanFoto: Tallinna Loomaaed
Toimetas Triinu Laan 5. detsember 2018 14:33
Tallinna loomaaed saadab amuuri tiiger Pootsmani ajutiselt Tšehhi Zlín-Lešná loomaaeda. Seitsme ja poole aasta vanune Pootsman on oluline Euroopa Akvaariumide ja Loomaaedade Assotsiastiooni (EAZA) liigikaitselises paljundusprogrammis, kellele on järglaste saamiseks välja valitud temaga geneetiliselt sobiv emane amuuri tiiger Tanya. Loomaaedade vaheline koostöö väljasuremisohus amuuri tiigrite paljundamisel ja uurimisel aitab kaasa looduses hävinud asurkondade taastamisele.

Ettepanek tiiger Ohustatud Liikide Euroopa Programmiga (EEP) Tšehhi loomaaiale laenata tuli amuuri tiigrite ja amuuri leopardide EEP koordinaator Jo Cookilt. Londoni loomaaias töötava koordinaatori sõnul on Tallinna loomaaia amuuri tiigril väga oluline roll liigikaitseprogrammis.

“Tegemist on puhastverd amuuri tiigriga, kelle mõlemad vanemad on pärit loodusest. Nii tema ise kui ka tema järglased on äärmiselt olulised nii tulevaste loomaaedade kui ka looduslike kaitseprogrammide tarvis. Kogemustega ja mitmeid pesakondi üles kasvatanud amuuri tiiger Tanya on Pootsmanile väga hea paariline,” rõõmustab Cook loomaaedade vahelise liigikaitselise koostöö üle. Zlín-Lešná loomaaia amuuri tiigrite loodusliku elupaigaga sarnanev väljapanek peaks koordinaatori hinnangul pakkuma kaslastele järglaste saamiseks soodsat keskkonda.

Rahvusvahelises paljundusprogrammis osalemine on olulisel kohal Tallinna loomaaia liigikaitseliste tegevuste seas. “Amuuri tiigri liigikaitseprogrammi raames Zlini loomaaeda saatmine on positiivne nii ohustatud tiigrite asurkondade säilitamisel kui meie tiigri enda heaolu pärast. Pootsmani näol on tegemist väga heade geenidega isendiga. Kui praegu on tiiger meil paariliseta ekspositsiooniloom, siis Zlínis on talle olemas nii sobiv kaaslane kui vastavad tingimused järglaste andmiseks. Paljundusprogrammi lõppedes tuleb tiiger Tallinna loomaaeda tagasi ning siis juba kaasaegsesse Tiigriorgu, mis loob võimaluse tuua talle siia ka emane paariline” kommenteerib loomaaia direktor Tiit Maran EAZA paljundusprogrammis osalemist.

EAZA on üks Euroopa juhtivamaid teaduskeskusi ja keskkonnahariduse võrgustikke, mille liikmelisusega loomaaiad teevad koostööd ohustatud liikide säilimise ja looduslike asurkondade taastamise heaks. Tallinna loomaaial on EAZA asutajaliikmena suured kogemused kaslaste paljundamisel. Siin on aegade jooksul sündinud 23 amuuri tiigri kutsikat.

Tiigrite arvukus on viimase saja aasta jooksul looduses märkimisväärselt vähenenud. Põhjapoolse levikuga amuuri tiigreid arvatakse looduses olevat säilinud veel ca 400 isendit.  Allesolevaid tiigreid ohustavad intensiivse inimtegevuse tagajärjena enim elupaikade kadu ja killustumine, toidubaasi vaesumine, konkurents jahimeestega saakloomade pärast ning salaküttimine ja -kaubandus.

Pühapäeval, 9. detsembril kell 13:30 saab loomaaias näha amuuri tiigri kommenteeritud söötmist.