Foto: Kenno Soo
Johanna-Kadri Kuusk 25. jaanuar 2019 12:32
Keskkonnaamet paneb inimestele südamele, et kuigi meile võib praegune ilm tunduda krõbedalt külm, siis metsloomade jaoks on see aastaringi normaalne osa ja inimese abi nad ei vaja.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi sõnul kipuvad inimesed sageli arvama, et ulukitel on metsas hirmus külm ja märg, kuigi tegelikult on loomad talveilmaga täiesti harjunud.

„Kõige parem on nad lihtsalt rahule jätta. Tihti juhtub, et inimesed hakkavad loomi nende loomulikust ümbruskonnast  koju vedama, arvates, et neil on abi vaja. Näiteks metskitsi või hülgepoegi,'' seletas Talvi ja lisas, et nii toimides tehakse loomadele rohkem kahju kui kasu.

Häirekeskus on viimastel nädalatel saanud korduvalt inimestelt teateid näiliselt abi vajavate metskitsede ja nende kojuviimise kohta. Keskkonnaamet rõhutab, et metsloomade kojuviimine ja vangistuses hoidmine on keelatud.

„Metskits on Põhja-Euroopa metsavööndis laialdaselt elav ja ka meie looduses väga tavaline loomaliik. Viimastel aastatel on Eesti metskitseasurkonna arvukus jõudsalt kasvanud ning inimesed märkavad neid ka seepärast sagedamini. Praegune mõõdukas, loodusele väga sobilik talv ei ole midagi ebanormaalset – metsloomad on selleks igakülgselt kohastunud,“ kinnitas Talvi.

Metskitsedele on toit praegusel ajal kergesti kättesaadav ning mõne looma hukkumine haiguste või kiskjate tõttu on metsaelu loomulik osa. Toiduahelas on kõik liigid omavahel loomulikult seotud ning inimesel on mõistlik sinna võimalikult vähe sekkuda.

„Nimetatud liikide elupaikadesse ja talvitumiskohtadesse sattumist ning nende kõige tähtsama eluperioodi häirimist tuleb igal võimalusel vältida,“ lisas Talvi.

Selgelt abitusse olukorda sattunud (näiteks liikluses vigastatud, tiheasulas lõksus olevast) metsloomast saab teatada keskkonnainfo lühinumbril 1313.