Kalapüük

HOIDKE OMA JAANITULI PUHTANA! 

Kalale, 17. juuni 2003 11:14
Keskkonnainspektsioon tuletab kõigile Jaanidele ja Jaanikatele meelde, et jaanitule tegemisel tuleks kasutada vaid naturaalset lõkkematerjali, nagu oli kombeks vanal ajal. Lõkkesse ei tohiks visata vanu autokumme, kilekotte ja muid ohtlikke jäätmeid – selliste materjalide põletamisel eraldub väga ebameeldiv ja mürgine suits, mis ohustab nii keskkonda kui ka Teie enda tervist. Põlemisel välisõhku eralduvad kahjulikud ained võivad põhjustada välisõhus saasteainete ülenormatiivse kontsentratsiooni, mille tekitamise eest on välisõhu kaitse seaduse kohaselt ette nähtud ka rahaline karistus.

Lõkkesse ei tohiks visata vanu autokumme, kilekotte ja muid ohtlikke jäätmeid – selliste materjalide põletamisel eraldub väga ebameeldiv ja mürgine suits, mis ohustab nii keskkonda kui ka Teie enda tervist.

Põlemisel välisõhku eralduvad kahjulikud ained võivad põhjustada välisõhus saasteainete ülenormatiivse kontsentratsiooni, mille tekitamise eest on välisõhu kaitse seaduse kohaselt ette nähtud ka rahaline karistus. Vastavalt välisõhu kaitse seadusele peab saasteallika valdaja tagama, et tema valduses olevast saasteallikast välisõhku eralduvad saasteainete kogused ei põhjustaks piirkonna saastetaseme piirväärtuse ületamist. Jäätmete põletamise korral ja tegevuse puhul, mis põhjustab välisõhu saastetaseme piirväärtuse lühiajalist ületamist, peab taotlema kohalikult keskkonnateenistuselt välisõhu erisaasteloa.