Kalapüük

Kalapüügiseaduse rikkumisi 

Kalale, 19. juuni 2003 09:42
KESKKONNAINSPEKTOR TABAS PEIPSI JÄRVEL RÖÖVPÜÜDJADTäna hommikul tabas inspektor Tartumaal PEIPSI JÄRVEL Vaclans S-i, kes oli kohapüügi keeluajast hoolimata kuue nakkevõrguga püüdnud 29 koha. Looduslikule loomastikule on tekitatud 4350 krooni kahju. Mehele koostati väärteoprotokoll.

Täna hommikul tabas inspektor Tartumaal PEIPSI JÄRVEL Vaclans S-i, kes oli kohapüügi keeluajast hoolimata kuue nakkevõrguga püüdnud 29 koha. Looduslikule loomastikule on tekitatud 4350 krooni kahju. Mehele koostati väärteoprotokoll.

PEIPSI JÄRVEL juuni alguses keeluajal 39 koha ja kaks haugi püüdnud Pavel R. sai karistuseks 6000 krooni suuruse trahvi. Lisaks sellele tuleb tal hüvitada looduslikule loomastikule tekitatud kahju 17 850 krooni.

TARTU LINNAS püüdsid Emajõe ääres Laia tänava lähedal Tarmo S., Keil K. ja Risto K. kala, kasutades lubatust rohkem püügivahendeid. Kalastajad said karistuseks 300-kroonised trahvid.

Keskkonnainspektor tabas Tartu linnas Vladimir O. (16), kes oli Raekoja platsi ääres silla kõrval spinninguga püüdnud keeluajast hoolimata 4 koha. Otsus karistuse kohta tehakse lähipäevil.

Suur-Emajõel kohapüügiks keelatud kohas tabas inspektor kalastamas Heiko V. ja Kalle L-i. Mehi karistati 180-krooniste trahvidega. Ühtegi kala ei olnud meestel veel õnnestunud saada. Kohapüügi keelutsoon ulatub Koosa jõe suudmest kuni Praagani ja keeluaeg kestab 20. juunini.

HARJUMAAL koostati kiirmenetluse otsus ja karistati rahatrahviga 3000 krooni Markot (36), kes korraldas Padise vallas tõendamata päritolu värske räime müüki. Tõendamata päritolu kala transportimine ja müük on keelatud.

Inspektor tabas Tiskre ojal kalastamas Tiidu (54), kellel puudus kalastuskaart. Tiit püüdis sündmuskohalt põgeneda ja eiras inspektori seaduslikke korraldusi. Tiit sai loata kalastamise ja inspektori töö takistamise eest karistuseks 1980‑kroonise trahvi.

PÄRNUMAAL sai Mihkel T. ja Jaan T. 600-kroonised trahvid, sest nad püüdsid Kihnu väinas lubatud 15 nakkevõrgu asemel 20 nakkevõrguga. Kamali järvel tabas inspektor loata käsiõngega kalastava Ahto K., kellel puudus kalastuskaart. Meest karistati 300-kroonise trahviga.

IDA-VIRUMAAL tabas inspektor Rannapungerja jõel kahe nakkevõrguga Peipsi järvelt kalapüügilt naasva Lev K. Peipsi järves on nakkevõrguga püük 1 km laiusel veealal keelatud kuni 15. augustini. Mees sai karistuseks 900‑kroonise trahvi.

EBASEADUSLIKULT PÜÜGILT EEMALDATUD KALAPÜÜGIVAHENDID:

VALGAMAAL eemaldasid inspektorid 8 ebaseaduslikult püügile asetatud nakkevõrku Ahero järvest ja ühe võrgu Pikkjärvest. Võrgud olid tähistamata ja märgistamata.

JÄRVAMAAL Tarbja järvest eemaldasid inspektorid 7 tähistamata ja märgistamata ujuvunda.

IDA-VIRUMAAL eemaldati Peipsi järvest 27 ja Tartumaal 54 ebaseaduslikult püügile asetatud nakkevõrku.