Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel võrgu- ja põhjanoodapüügil ning kohapüügil 2003. aastal

Kalale 23. september 2003 17:29
Keskkonnaministri 05. 06. 2003 määrus nr 49jõustumiskuupäev 14.

jõustumiskuupäev 14.06.2003

§ 1. Koha alammõõt

(1) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 15. juunist kuni 31. augustini (k.a) 2003. a keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni (l) on väiksem kui 40 cm või pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni (L) on väiksem kui 46 cm.

(2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on jääkatte tekkimisest kuni 31. detsembrini (k.a) 2003. a keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni (l) on väiksem kui 35 cm või pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni (L) on väiksem kui 40 cm.

(Keskkonnamin m 19.08.2003 Nr.69 jõust.01.09.2003 - RTL 2003, 96, 1438;

Keskkonnamin m 12.09.2003 Nr.72 jõust.22.09.2003 - RTL 2003, 102, 1543)

§ 2. Võrgupüügikeeld

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 15. juunist kuni 31. augustini (k.a) 2003. a keelatud püük nakkevõrkudega, välja arvatud siiapüük 26. juunist kuni 2. juulini (k.a) alal, mis on läänest piiratud punktide 27°20'27"E ja 58°37'51"N, 27°16'09"E ja 58°47'08"N ning 27°23'44"E ja 58°50'36"N vahele tõmmatud sirgetega ja idast punktide 27°25'37"E ja 58°37'51"N, 27°21'23"E ja 58°47'08"N ning 27°28'02"E ja 58°50'36"N vahele tõmmatud sirgetega.

§ 3. Püügikitsendused põhjanoodapüügil

(1) Peipsi järvel on jääkatte tekkimisest kuni 31. oktoobrini (k.a) 2003. a põhjanoodaga püügil keelatud kasutada noodapära viimase neljandiku ulatuses väiksemat silmasuurust kui 100 mm.

(Keskkonnamin m 12.09.2003 Nr.72 jõust.22.09.2003 - RTL 2003, 102, 1543)

(2) Peipsi järvel on 1. novembrist kuni 31. detsembrini (k.a) 2003. a keelatud püük põhjanoodaga.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE