Kalapüük

Keskkonnakaitseinspektorid karistasid hulgaliselt kalapüügil patustajaid 

Kalale, 24. september 2003 14:19
Keskkonnakaitseinspektorid on septembrikuus tuvastanud 114 kalapüügialast seaduserikkumist, mille eest määratud trahvide kogusumma on 60 380 krooni. Seaduserikkujatelt välja nõutav loodusele tekitatud kahju on 35 275 krooni. TARTUMAAL tabasid inspektorid PEIPSI JÄRVEL Andrei J.


TARTUMAAL tabasid inspektorid PEIPSI JÄRVEL Andrei J., kes püüdis kalapüügi keeluajast hoolimata 10 nakkevõrguga kala. Mees peab lisaks 3000-kroonisele trahvile hüvitama 138 koha püügiga looduslikule loomastikule tekitatud kahju 20 700 krooni. Andrei P., kes püüdis keeluajal viie nakkevõrguga kala, sai karistuseks samuti 3000-kroonise trahvi ning peab hüvitama 93 koha püügiga looduslikule loomastikule tekitatud kahju 13 950 krooni.

Kalapüügiloata kolme nakkevõrguga püügi eest trahviti Dzan L-i 3000 krooniga. Kalapüügi keeluajal tabatud nelja nakkevõrguga kalastanud Georgi A. sai karistuseks 3000 krooni trahvi.

HIIUMAAL sai Elmar A. 720-kroonise trahvi, sest ta oli Hellamaa lahte püügile asetanud neli paari angerjarüsa, kuid ei oma nõutavat kalapüügiluba. Samas sai 900-kroonise trahvi Arno J., kes püüdis talle kalapüügiloaga lubatud 4 paari rivimõrra asemel 10 paariga.

PÄRNUMAAL püüdis Imre P. (25) Liivi lahel Sorgu traaversis 30 nakkevõrguga, kuigi omab luba vaid kahe nakkevõrguga püügiks. Imret karistati 3000-kroonise trahviga.

Ain T. (37), kes püüdis keeluajast hoolimata kastmõrraga Liivi lahel räime, sai karistuseks 1200-kroonise trahvi. Räimepüük kastmõrdadega on keelatud kuni 31. detsembrini.

Marko-Kaspar T. sai karistuseks 1200-kroonise trahvi, sest ta püüdis kalapüügiluba omamata Kihnu väinas nakkevõrkudega kala.

Pärnus jõel tabati kolme nakkevõrguga kalastav Jüri K., kellel puudus kalapüügiluba. Meest karistati 1200-kroonise trahviga.

JÄRVAMAAL püüdsid Siim (22), Taivo (24) ja Janek (24) Paide vallas asuvas Matsimäe karjääris 9 nakkevõrguga kala. Kontrollimisel selgus, et vastavat kalapüügiluba nad ei oma. Siim ja Taivo said karistuseks 2400-kroonised trahvid ning Janek 1200-kroonise trahvi.

HARJUMAAL Rummu karjääris tabas inspektor viie nakkevõrguga kalastava Aleksander K. (25), kellel puudus nõutav kalapüügiluba. Aleksander sai karistuseks 4500-kroonise trahvi, millele lisaks tuleb tal püütud 17 kilo kala eest hüvitada looduslikule loomastikule tekitatud kahju 1770 krooni.

Keila jõel, Keila joast umbes 50 meetrit allavoolu ehk kalapüügiks keelatud alal tabati silmumõrraga kalastamas Ainar S. (33). Mehel puudus kalapüügiks luba. Inspektor lasi püütud 8 kilo elusaid silmusid vette tagasi ning karistas Ainarit 6000-kroonise trahviga.

Vääna jõel tabas inspektor kalapüügiloata silmupüügilt Priidu (30). Inspektorid lasid püütud 4 kilo elusaid silmusid vette tagasi ning karistasid Priitu 2400-kroonise trahviga.

Vasalemma karjääris püüdsid kalapüügiloata Oleg B. (34) ja Oleg T. (31) kolme nakkevõrguga kala. Kuna mehed eirasid keskkonnainspektori korraldust kummipaadiga kaldale sõita, said nad lisaks loata püügi eest trahvi ka inspektori töö takistamise eest. Mõlemale määrati 5400 krooni suurune trahv.

Jägala jõel Linnamäe tammi kalapüügi keelualal püüdsid Toomas K. (29) ja Marti S. (27) kalapüügiluba omamata silmu. Toomast trahviti 1800-kroonise ja Marti 2100-kroonise trahviga, millele lisaks tuleb neil hüvitada 20 kilo silmu püüdmisega looduslikule loomastikule tekitatud kahju 6000 krooni.