Kalapüük

Võrgupüük jõgedes on keelatud 

Kalale, 3. oktoober 2003 12:11
Maikuus kehtestatud uues kalapüügieeskirjas ei ole võrgupüük jõgedes ja järvedes küll otse keelatud, kuid tegemist on sel juhul ikkagi röövpüügiga. Pärnumaa keskkonnainspektsiooni vaneminspektor Andres Grauberg selgitas, et eeskirjad keelavad võrgupüügi Pärnu jõel Sindi tammist suudmeni. Ehkki neil, kelle kinnistu piirneb veekoguga, on mujal õigus taotleda võrgupüügiluba, pole kinnistuomanikele ühtegi luba võrgupüügiks Pärnumaa jõgedes välja antud.

Pärnumaa keskkonnainspektsiooni vaneminspektor Andres Grauberg selgitas, et eeskirjad keelavad võrgupüügi Pärnu jõel Sindi tammist suudmeni.

Ehkki neil, kelle kinnistu piirneb veekoguga, on mujal õigus taotleda võrgupüügiluba, pole kinnistuomanikele ühtegi luba võrgupüügiks Pärnumaa jõgedes välja antud.

Lubasid antakse välja vaid neile siseveekogudele, mille kohta keskkonnaminister on kehtestanud püügivahendite limiidi.

Pärnumaal on sel alusel piiratud võrgupüügi lubasid välja antud Tõhela, Ermistu ja Kaisma järvele. Üheski Pärnumaa jões ei ole võrgupüügi limiiti kehtestatud ning luba võrgupüügiks ka ei anta.

“Käime jõgesid päris tihedasti kontrollimas ja kes võrkudega ikkagi püüda üritab, riskib karistusega,” rääkis Grauberg.

Graubergi hinnangul on röövpüüdjatele kõige ahvatlevam paik Sindi paisu alune, kus igasugune kalapüük on 500 meetri ulatuses keelatud.

Et aga kudekala paisu alla massiliselt koguneb, on röövpüüdjad seal kohe platsis.

Inspektorid hoiavad sellel jõeosal kõige teravamalt silma peal.