Kalapüük

Siiavaru täieneb 

Kalale, 16. oktoober 2003 08:39
Pärnu jõkke Reiu jõe suudme juures lasti üleeile 13 400 siiamaimu, mis on esimene partii tänavu kavas 42 000pealisest siiavaru täiendusest. Pärnumaa keskkonnateenistuse kalanduse peaspetsialist Mart Arula ütles, et Pärnu kohaliku poolsiirdesiiavaru taastamist rahastab keskkonnainvesteeringute keskus. Siiamarja inkubeerib ja maime kasvatab kalatalu Härjanurmes ning tänavune aasta oli väikestele kaladele soodne.

Pärnumaa keskkonnateenistuse kalanduse peaspetsialist Mart Arula ütles, et Pärnu kohaliku poolsiirdesiiavaru taastamist rahastab keskkonnainvesteeringute keskus.

Siiamarja inkubeerib ja maime kasvatab kalatalu Härjanurmes ning tänavune aasta oli väikestele kaladele soodne.

Maimude keskmine pikkus oli 13,1 sentimeetrit ning tänu sellele, et maimude kadu oli kalakasvandustiikides tavalisest väiksem, kujuneb vette lastavate maimude arv ilmselt 42 000st suuremaks.

Kümnendik maimudest on märgistatud, neil on rasvauim ära lõigatud. Tänu sellele saadakse kalureilt, kes sabauimeta kalade püügist teatavad, tagasisidet siigade edasise käekäigu kohta, rääkis Arula. (PP)