Kalapüügirikkumisi

Kalale 15. november 2003 12:20
Ajavahemikul 1. okt. – 13. nov. tuvastasid inspektorid 206 kalapüügiga seotud rikkumist ning määrasid rahatrahve kogusummas 145 920 krooni. Allpool on valik asetleidnud rikkumistest.

PÄRNUMAAL tabasid inspektorid Liivi lahel kalapüügiloata nakkevõrkudega kalastavad Tauno P. (22), Ants R-i (33) ja Üllis E. (28). 23 võrguga püüdnud Taunot ja 25 võrguga püüdnud Antsu karistati 3300-kroonise trahviga ning 15 võrguga püüdnud Üllist 3000-kroonise trahviga.

Olavi M-i (26) karistati 1200-kroonise trahviga, sest ta püüdis Liivi lahel loaga lubatud viie nakkevõrgu asemel 15 võrguga. Kaheksal võrgul oli silmasuurus lubatust väiksem ja mehel puudus kalapüügipäevik.

Kihnu väinas tabati Toivo P. (32) ja Rein R. (61), kes püüdsid lubatust väiksema silmasuurusega nakkevõrkudega. Mõlemad said karistuseks 1200‑kroonise trahvi.

Pärnus tabati Jevgenia K. (36), kes transportis autos 160 kilo haugi, 81 kilo koha ja 43 kilo angerjat. Kuna Jevgenial ei olnud kala päritolu tõendamiseks ühtegi dokumenti esitada, määras inspektor talle karistuseks 1200-kroonise trahvi.

HARJUMAAL Jõelähtme vallas Jägala jõel püüdsid keelualal kala Martin K. (35) ja Martin V. (25). Linnamäe hüdroelektrijaama tammist 100 meetrit allavoolu on kalapüük keelatud. Loata ning keelualal püügi eest määrati mõlemale 2040-kroonine trahv.

Jägala jõel Linnamäe tammi juures tabasid inspektorid nakkevõrkudega kalastavad Viktor G. (30) ja Aleksandr S-i (35). Mõlemaid karistati 6000‑kroonise trahviga, millele lisaks tuleb Viktoril tasuda kolme lõhe püügiga looduslikule loomastikule tekitatud kahju 13 500 krooni ja Aleksandril nelja lõhe eest 18 000 krooni.

Pirita jõel tabati loata nakkevõrguga kalastav Vladimir (56). Lisaks 9000‑kroonisele trahvile tuleb mehel hüvitada kahe jõeforelli püügiga looduslikule loomastikule tekitatud kahju 1800 krooni.

TARTUMAAAL tabati Peipsi järvel kümne nakkevõrguga kalastamas Andres T. (35), kellel puudub selleks nõutav kalapüügiluba. Meest karistati 3000‑kroonise trahviga. Konstantin T., kes püüdis luba omamata kümne nakkevõrguga, sai karistuseks samuti 3000-kroonise trahvi.

Andrei Eero (33) kalastas Peipsil talle loaga lubatud 25 nakkevõrgu asemel 30 võrguga. Nakkevõrkude silmasuurus oli 90 mm ehk lubatust väiksem. Meest karistati 3000-kroonise trahviga.

LÄÄNE-VIRUMAAL karistati 2400-kroonise trahviga kalalaeva Aer kapten Leonidi (53), kes ei teatanud Keskkonnainspektsioonile laeva sadamasse tulekust ja püütud kala kogustest. Aer saabus 31. okt. Vergi sadamasse, lastiks 900 kg räime ja 800 kg kilu.

Vergis traallaevu Martsa ja Valaste kontrollides tuvastasid inspektorid, et Keskkonnainspektsioonile on teatatud valed kalakogused. Martsal oli teatatud 400 kilo asemel neli tonni kilu ja räime ning Valasel 250 kilo asemel 2,5 tonni kala. Laevu omavat osaühingut karistati rikkumise eest 6000-kroonise trahviga.

IDA-VIRUMAAL sai Anatoli R. (41) 4200 krooni trahvi, sest ta asetas Peipsi järvele püügile kaheksa lubatust väiksema silmasuurusega nakkevõrku.

Andrei S. (37) sai Soome lahel loata nakkevõrkudega püügi eest karistuseks 3000-kroonise trahvi.

LÄÄNEMAAL tabasid inspektorid Matsalu Looduskaitseala jõgede sihtkaitsevööndis Kasari jõel Alexandre B. (31) ja Andrei P. (44), kes püüdsid käsiõngega kala, omamata kaitseala valitseja nõusolekut. Mõlemaid karistati 600-kroonise trahviga.

Traallaeva Kõbaja kapten Harri K-d karistati 1200-kroonise trahviga, sest ta ei teatanud 4., 16., 19. ja 21. oktoobril Keskkonnainspektsioonile laeva saabumisest Dirhami sadamasse ning esitas 21. okt. vale kellaaja paarislaeva Telisna saabumise kohta.