Keelatud elektripüük tõi kaasa karistuse

Kalale 9. jaanuar 2004 19:44
Lääne-Virumaal detsembris politseinikega tehtud ühisreidil peeti Varangu külas Selja jõe ääres kinni auto, millest leiti ebaseaduslik elektriline kalapüügivahend, kahv ja kolm meriforelli. Elektrilist kalapüügivahendit kasutanud Aleksandr T. (42) sai karistuseks 12 000 krooni suuruse trahvi ning peab kolme meriforelli püügiga loomastikule tekitatud kahju hüvitamiseks tasuma 2700 krooni.

Elektrilist kalapüügivahendit kasutanud Aleksandr T. (42) sai karistuseks 12 000 krooni suuruse trahvi ning peab kolme meriforelli püügiga loomastikule tekitatud kahju hüvitamiseks tasuma 2700 krooni. Autot juhtinud Konstantin R. (38) sai 6000‑kroonise trahvi, sest värske kala transportimine on keelatud sellise veekogu ääres, kus kalapüük keelatud on. Selja jõel on Varangu sillast kuni suudmeni kalapüük aastaringselt keelatud.

Loata püütud meriforellid läksid kalliks maksma

Keskkonnainspektor tabas Loksa vallas Tapurla küla juures Andrus K. (26) ja Raido V. (21), kellele kuuluv nakkevõrgujada oli tähistamata. Kontrollimisel selgus, et meestel puudub kutselise püügivahendiga kalastamiseks luba. Loata püügi eest karistati mõlemaid 3000-kroonise trahviga, millele lisaks tuleb meestel tasuda 1200 krooni nelja meriforelli püügiga loomastikule tekitatud kahju hüvitamiseks.

Traallaev Võsu eiras kalapüügiandmete esitamise korda

Keskkonnainspektor tuvastas Harjumaal Miiduranna sadamas traallaeva Võsu kontrollides, et kalapüügipäevikusse sissekantud kala kogused ei vasta tegelikkusele. Päevikusse märgitud 1500 kilo kilu asemel oli tegelikult püütud 996 kilo ja 200 kilo räime asemel 704 kilo. Traallaeva kapten Mihkel R. (56) sai “Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korra” rikkumise eest 1500‑kroonise trahvi.

Valgerannas jäid loata kalastavad noormehed inspektorile vahele

Eile äratas inspektoris kahtlust Valgerannas õhtupimeduses toimetavad kaks noormeest. Viljar T. (18) ja Sven S. (18) olid Pärnu lahel Valgeranna traaversis kahe nakkevõrguga kala püüdmas. Kontrollimisel selgus, et neil kalapüügiks luba ei ole. Inspektor määras mõlemale karistuseks 1200‑kroonise trahvi.