Keskkonnateenistus andis looduses käitumiseks välja taskuraamatu

Kalale 27. veebruar 2004 10:43
Pärnumaa keskkonnateenistus andis välja taskuraamatu "Igaüheõigus Eestis", mis jagab näpunäiteid nii matkajale kui maaomanikule.

Äsjavalminud käsiraamat annab soovitusi ja käske looduses liikumiseks, veekogu ääres käitumiseks, teede ja radade kasutamiseks, telkimiseks ja tuletegemiseks, loodusandide korjamiseks ning maaomanikuga suhtlemiseks, teatas Raadio Pärnu.

Igaüheõiguse nime all tuntud põhimõtted lähtuvad eetilistest tõekspidamistest, mida on austanud juba meie esiisad, mis tuginevad headele tavadele ning on kirjutatud ka seadustesse.

8-leheküljelise taskuraamatu on välja andnud Pärnumaa keskkonnateenistus sihtastus Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastamisel ning seda jaotatakse koolidele, omavalitsustele ja teistele huvilistele.