Kalapüük

Kalapüüki piiratakse nii kalavaru kui kalastajate huvides 

Kalale!, 15. aprill 2004 12:11
Täna jõustus harrastuskalapüüki reguleeriva määruse muudatus, millega teadlaste soovitusel seatakse harrastuskalapüügile mõnel pool täiendavaid piiranguid, mis toetavad eelkõige kalade kudemist. Täienduse kohaselt kehtestatakse mitmete teiste jõgede seas ka Onga ja Navesti jões forellivarude taastumiseni forellipüügile täiendavad piirangud. Keelatakse püügivahendid, millega on oht püüda alamõõdulisi ehk veel kudemata forelle.

Täienduse kohaselt kehtestatakse mitmete teiste jõgede seas ka Onga ja Navesti jões forellivarude taastumiseni forellipüügile täiendavad piirangud. Keelatakse püügivahendid, millega on oht püüda alamõõdulisi ehk veel kudemata forelle. Samal põhjusel on Onga ja Navesti jões tõstetud forelli alammõõtu, sest teadlaste sõnul on seal forelli kasvukiirus keskmisest suurem ning just marjakalad kipuvad kasvama mõõduliseks juba enne kudemist.

Läänemaal asuva Silma Looduskaitseala administratsiooni ettepanekul muutusid sealsed harrastuskalapüügi tingimused. Linnukaitsealal on kalapüük keelatud lindude rände- ja pesitsusperioodil kuni noorlindude lennuvõimestumiseni ning samuti vanalindude sulgimisajal.

Uuendus tõi neil aladel kaasa ka lühema tähtajaga ja seetõttu odavamad kalastuskaardid, hoides samas püüdjate hulka kontrolli all.

Muudetud määrusega „Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaardi väljaandja määramine ja ajutised püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil 2004. aastal" saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel või Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=735061

Juhime tähelepanu, et piirkonnas, kus kehtivad kohalikust keskkonnateenistusest saadavad kalastuskaardid, on püügiõiguse eest tasumine kohustuslik kõigile kalastajatele. Seal maksekorralduse koopiast, nagu see kehtib paljudel muudel aladel, ei piisa.

Harrastuspüügiõiguse eest tasumise kord on toodud Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

Lisainformatsioon:

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee