Kalapüük

Euroopa Komisjon tugevdab traalpüügi kontrolli 

Kalale!, 18. mai 2004 18:47
Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku Euroopa Liidu kalapüügi kontrolli agentuuri (EU Fisheries Control Agency) loomiseks, milles nähakse võtmerolli EL ühtse kalanduspoliitika eesmärkide saavutamisel. Euroopa Liidu kalanduspoliitikas on kalavarude kasutamisel ja kaitsel oluline koht, agentuuri eesmärk on ühtlustada ja koordineerida kalapüügi järelevalvet ning muuta kontrollitegevus efektiivsemaks. Ühtlasi annab see võimaluse tihendada liikmesriikide kontrollorganite koostööd ning otstarbekamalt kasutada järelevalvetehnikat.

Euroopa Liidu kalanduspoliitikas on kalavarude kasutamisel ja kaitsel oluline koht, agentuuri eesmärk on ühtlustada ja koordineerida kalapüügi järelevalvet ning muuta kontrollitegevus efektiivsemaks. Ühtlasi annab see võimaluse tihendada liikmesriikide kontrollorganite koostööd ning otstarbekamalt kasutada järelevalvetehnikat.

Loodav asutus hakkab ettepaneku kohaselt korraldama liikmesriikide järelevalveressursside kasutamist vastavalt EL strateegiale, tema õigused ja kohustused kirjeldatakse tihedas koostöös liikmesriikidega, arvestades EL eesmärkide ja prioriteetidega.

Kalapüügi järelevalve tõhustamisele on viimasel kolmel aastal enam tähelepanu pööranud ka Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon, mille tegevuse raames on Eesti alates 2001. aastast traalpüügi kontrollimisel teinud koostööd Soome, Rootsi, Taani, Läti, Leedu ja Venemaa inspektoritega. Euroopa Liidu püügivete laienemine 1. maist 2004 avardab koostöö võimalusi EL liikmesriikide vahel, kuid muudab selle koordineerimise keerulisemaks.

Eesti kalalaevade registrisse on 2004. aasta 1. mai seisuga kantud kokku 1072 Läänemerel ja avamerel püüdvat laeva, uute liikmesriikide laevastikes on Läänemerel kokku 3545 kalalaeva, millele lisandub „vanade” liikmesriikide laevastik.

Keskkonnainspektsiooni keskkonnaosakonna juhataja kohusetäitja Indrek Ulla sõnul on kalapüügi alased õigusrikkumised probleemiks tervel Läänemerel. Eesti majandusvööndi avanemine EL kalalaevadele muudab kontrolligraafiku tihedamaks, kuid koostöö tihendamine jätab rikkujaile senisest veelgi vähem tegutsemisvõimalusi.

2003. aastal registreeris Keskkonnainspektsioon 3891 kalapüüginõuete rikkumist, trahve määrati 1825 isikule kogusummas 1 592 595 krooni.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee