Kalapüük

Aastaks 2005 piiratud kalapüügilube ei anta 

Kalale!, 13. august 2004 15:36
Järgmisest aastast ei väljastata enam piiratud kalapüügilube merel võrkudega püügiks, mis tähendab, et kala võib edaspidi püüda harrastuspüüdjana ühe võrguga või kutselise kalurina. Kalapüügiseaduses lisati harrastuspüügivahendite loetellu üks nakkevõrk ja kuni 100 konksust koosnev põhjaõngejada. Kalastuskaardid väljastab keskkonnateenistus taotlemise ajalises järjekorras ja harrastuspüügiõiguse tasu võib päevas olla 0,5 kuni 200 krooni.

Kalapüügiseaduses lisati harrastuspüügivahendite loetellu üks nakkevõrk ja kuni 100 konksust koosnev põhjaõngejada. Kalastuskaardid väljastab keskkonnateenistus taotlemise ajalises järjekorras ja harrastuspüügiõiguse tasu võib päevas olla 0,5 kuni 200 krooni. Tasu suuruse määrab keskkonnaminister.

Keskkonnaministril on õigus määrata piirkonnad, kus kalavarude kaitse eesmärgil rakendatakse piiranguid kala püüdvate isikute arvu, püügivahendite, püügiaja või püütavate kalade kohta.

Kui aastatel 2002, 2003 või 2004 piiratud kalapüügiga tegelenud isik soovib alates 2005. aastast tegeleda kutselise kalapüügiga kaluri kalapüügiloa alusel, peab ta püügi asukoha keskkonnateenistusele esitama sellekohase avalduse ning registreerima end äriregistris kutselise kalapüügiga tegeleva ettevõtjana 2004. aasta 1. septembriks.

Sel juhul võetakse ajaloolise püügiõiguse alusel kutselise kalapüügivõimaluse jaotamisel õiguspäraselt omandatud püügivõimalusena arvesse ka tema poolt õiguspäraselt omandatud piiratud kalapüügivõimalused. Kutselist kalapüüki saab alustada samas maakonnas, kus isik tegeles piiratud kalapüügiga.

Ühe kalapüügiseaduse muudatusena ei ole järgmisest aastast enam püügiõiguse saamise eelduseks kinnistu omamine mererannas.

Virumaa Teataja http://www.virumaateataja.ee

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee