Keskkonnakaitse avastas suvel 10 vähipüügieeskirja rikkujat

Kalale! 10. september 2004 09:36
Keskkonnainspektsioon tuvastas tänavu suvel 10 vähipüügiga seotud õiguserikkumist. Pooltel juhtudel süüdlased tabati ja neid trahviti kokku 2340 krooniga. Ülejäänud kordadel avastati ja kõrvaldati veekogudest püügivahendid, mille omanikku ei olnud võimalik kindlaks teha.

Pooltel juhtudel süüdlased tabati ja neid trahviti kokku 2340 krooniga. Ülejäänud kordadel avastati ja kõrvaldati veekogudest püügivahendid, mille omanikku ei olnud võimalik kindlaks teha.

Pärnumaal, Ida-Virumaal ja Hiiumaal avastati igaühes kolm rikkumist, Viljandimaal üks rikkumine. Pärnumaal üritati vähki püüda Paadrema ja Reiu jõel, Ida-Virumaal Rääkjärvel ja Konsu järvel. Hiiumaal pandi rikkumised toime Luguse jõel. Viljandi maakonnas tabati vähipüüdja Ruhja jõelt.

Neli õiguserikkumist leidis aset juulis ja kuus augustis.

Vastavalt ajutistele vähipüügikitsendustele võis tänavu vähki püüda ainult augustikuus ning sedagi mitte igas maakonnas. Hiiu, Ida-Viru, Lääne-Viru, Lääne, Pärnu, Rapla ja Viljandi maakonnas oli vähipüük keelatud.

Lisaks püügieeskirjade rikkumistele tuvastasid keskkonnakaitseinspektorid ka ebaseadusliku vähkide kokkuostu juhtumi.

Augusti alguses tabati Saaremaal Soome kodanik, kes ostis kohalikelt elanikelt edasimüügiks jõevähki.

Vähipüüki loetakse harrastuslikuks kalapüügiks ning harrastusliku püügi puhul on kala kokkuostmine ja müük keelatud.