Särg ja säinas Kõrgessaares käimas

Kalale! 27. aprill 2005 21:28
Kevad on taas meelitanud Kõrgessaarde nii lähema kui kaugema kandi kalamehed, kes tundide viisi üritavad kalu veest välja meelitada. Kohal on nii säinas kui särg, sekka näkkab ka mõni ponks ahven. Kärdlasse jõudsid jutud, et kala ja kalamehed juba Kõrgessaares, möödunud nädala keskel.

Kärdlasse jõudsid jutud, et kala ja kalamehed juba Kõrgessaares, möödunud nädala keskel. Nädalalõpp meelitaski Kõrgessaarde juba suurema hulga õngemehi, tuldi nii Kärdlast, Emmastest kui mandrimaalt. Paraku ei maganud ka huligaanid.

Keskkonnainspektsiooni Hiiumaa büroo juhataja Marek Põld ütles esmaspäeval, et inspektorid on kontrollimas käinud juba kolm päeva. "On koostatud üks trahv 3000 krooni kiirmenetluse käigus, eile tehti üks üldmenetlusega, konfiskeeritud on ligikaudu 20 kilogrammi tuvastamata kuuluvusega haugi, on leitud kolm mõrda ja neli nakkevõrku," loetles Põld.

Ta rääkis, et kolm nakkevõrku oli pandud Kirikulahte ja üks Veskilaisi, üks mõrd oli pandud Künaauku ja kaks oli Veskilaisis. "Need kaks-kolm päeva on näidanud, et kõige suuremad sigadustetegijad on ikkagi kohalikud Kõrgessaare valla kodanikud," nentis Marek Põld. Tema sõnul pole konkreetseid isikuid tuvastatud, aga teatakse, kellega tegu. "Hoiame sealsel tegevusel jätkuvalt silma peal," ütles Põld esmaspäeval.

Eile lisas Marek Põld, et vahepealsel perioodil on leitud veel neli võrku, neist üks oli Künaaugus ja kolm Veskilaisis. "Lisandunud on ka kaks trahvi ebaseadusliku kalapüügi eest," ütles inspektor.

Küsimusele, kuidas üldine olukord Kõrgessaares on, vastas Marek Põld, et viimane öö oli vaiksem. Sellele eelnenud öö aga närvilisem. "Tuldi üsna kättpidi kallale ja visati kaladega näkku," selgitas ta.

Kuulu järgi sattus paar päeva varem rünnaku ohvriks ka ametnike sõiduk, ent seda Põld ei kinnitanud ega lükanud ka ümber.

Küsimusele, kuidas kalamees peaks käituma, et ta seadusega pahuksisse ei läheks, vastas Marek Põld: "Ühe lihtkäsiõngega võivad kõik vabalt püüda ja haugi ei tohi praegu üldse püüda." Teiste harrastuspüügivahendite (nt spinning, lendõng) puhul tuleb kalastajatel püügiõiguse eest maksta eelnevalt keskkonnaministeeriumile vastav tasu. Ministeeriumi andmetel on harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kuni 1 nädala eest 25 krooni, 2 nädala kuni 6 kuu eest 120 krooni ning 7 kuni 12 kuu eest 180 krooni. Eelkooliealised lapsed, alla 16aastased õpilased, pensionärid, õigusvastaselt represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud ning puuetega isikud tohivad harrastuspüügivahenditega püüda kala ilma püügiõigust tõendava dokumendita. Püügil peab kaasas olema aga soodustust tõendav dokument.

Kadi Laid