Kalapüük

Põhjala kalad liiguvad kaugemale põhja 

Kalale!, 19. mai 2005 13:58
Igast kolmest Põhjala vetes elavast kalaliigist kaks on viimase 25 aasta jooksul liikunud jahedamaisse vetesse, selgub Suurbritannia teadlaste analüüsist. Samal ajal on veetemperatuur uuritud vetes kraadi võrra tõusnud. Kalad on liikunud nii sügavamaisse veekihtidesse, kui ka põhja poole.

Kalad on liikunud nii sügavamaisse veekihtidesse, kui ka põhja poole. Uurijad on üksmeelsed, et migratsiooni põhjuseks on vajadus säilitada oma lähikonnas harjumuspärane temperatuur.

Uuriti 36 kalaliiki, kelle hulgas oli nii olulisi püügikalu, kui ka igasuguse kommertsväärtuseta liike.

Ümberasunud kalaliigid on väiksemad ja saavutavad suguküpsuse nooremalt, kui paikseks jäänud liigid. Tõenäoliselt suudavad migreerunud liigid ka kergema vaevaga kohaneda teistsugustes oludes. Suuremate liikide ümberasumine on teadlaste hinnangul ka praegu käimas, kuid toimub tunduvalt aeglasemalt.

Kuigi kalad on ümberasunud märgatavalt kiiremini ja suuremate vahemaade taha, kui näiteks taimed või maismaaloomad, pole migratsioon neilegi probleemivaba. Lisaks sobivale temperatuurile vajavad kalad toitu ja kaitset. Kalad on osa mere keerulisest ökosüsteemist ja uutes piirkonnis võib olla neile varem tundmatuid vaenlasi, või võib sealt puududa mõni oluline toidukomponent.

Praeguste suundumuste jätkudes kaob mitu liiki Põhjamere piirkonnast täielikult 2050. aastaks. Põhjuseks pole ainult temperatuuritõus, vaid ka tõik, et Põhjamerel kalastatakse eriti intensiivselt. Mõne kalaliigi, nagu tursa ja heeringa, arvukus on ülekalastamise tõttu juba praegu ohtliku tasemeni langenud.

Roheline Värav

http://www.greengate.ee/