Võrtsjärve puhastatakse «tapjavõrkudest»

Kalale! 29. august 2005 16:47
Täna alustas Keskkonnainspektsioon koos kohalike kaluritega Võrtsjärve puhastamist sinna jäänud võrkudest. Igal aastal jääb järve hulk röövpüüdjate asetatud või tuule ja jääga püügikohast minema viidud nakkevõrke. «Osa selliseid võrke, niinimetatud tapjavõrgud, püüavad aga kala edasi ning vähendavad järve kalavarusid,» ütles inspektsiooni Viljandi büroo vaneminspektor Guido Kapp.

Igal aastal jääb järve hulk röövpüüdjate asetatud või tuule ja jääga püügikohast minema viidud nakkevõrke.

«Osa selliseid võrke, niinimetatud tapjavõrgud, püüavad aga kala edasi ning vähendavad järve kalavarusid,» ütles inspektsiooni Viljandi büroo vaneminspektor Guido Kapp.

Osa võrkudest vajub põhja, risustades veekogu ning kujutades ohtu ka paadiga liiklejatele ja ujujatele.

Esmatähtis on puhastada järv võrkudest peamistel kudealadel, milleks on eelkõige järve lõunasopp Väike-Emajõe ja Tondisaare vahel.

Kolm päeva kestva aktsiooni käigus korjataksegi järve lõunaosast välja kõik ettejäävad võrgud.

Sõltuvalt nende kuuluvusest ja seisukorrast need kas tagastatakse omanikele või hävitatakse.

Lisaks keskkonnakaitseinspektoritele osalevad võrkude väljatragimisel kohalikud kalurid viie paatkonnaga.

Ettevõtmine saab teoks Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel toetusel.