Peipsil tehti tõhustatud kalapüügikontrolli

Kalale! 4. oktoober 2005 12:37
Keskkonnainspektsiooni Tartu- ja Virumaa osakond tegid möödunud nädalal tugevdatud koosseisuga Peipsil kalapüügikontrolli. Kontrolli käigus avastati hulk seaduserikkumisi. Keskkonnakaitseinspektorid tabasid Peipsil 17 püüginõuete rikkujat, kellele määrati kokku 25 800 krooni trahvi.

Keskkonnakaitseinspektorid tabasid Peipsil 17 püüginõuete rikkujat, kellele määrati kokku 25 800 krooni trahvi. Lisaks eemaldati püügilt neli luhamõrda ning 104 nakkevõrku kogupikkusega 7,3 kilomeetrit.

Keskkonnainspektsiooni Tartumaa osakonna juhataja Peeter Karja ütles, et vaatamata ebasoodsatele ilmadele leidus järvel kalastajaid ning nende hulgas oli ka seaduserikkujaid.

"Tegemist ei olnud ainult röövpüüdjatega, seadust rikkusid ka mitmed kutselised kalurid," täpsustas Karja.

Kalurid olid lubatust suurema arvu nakkevõrke püügile asetanud, samuti kasutati lubatust väiksema silmasuurusega võrke.

Nädala jooksul aitasid Tartumaa ja Virumaa osakonna inspektoritel Peipsi järvel kalapüügikontrolli teha Harju-, Lääne- ja Pärnumaa osakonna inspektorid.

29. septembril toimus Peipsil ka ühisreid koos Vene Föderatsiooni kalakaitse esindajate, Eesti- ja Venemaa piirivalveametnike ning piiriesindajatega, et kontrollida kahepoolselt kokkulepitud püügirežiimi täitmist.

Ühisreid viidi läbi mõlema riigi veealal, rikkumisi ei avastatud. Peeter Karja sõnul mängis selles oma osa halb ilm, sest laevu oli püügil vähe.