Inspektorid kõrvaldasid püügilt üle poole tuhande ebaseadusliku silmutorbiku

Kalale! 5. detsember 2005 10:25
Keskkonnainspektsiooni Virumaa osakonna inspektorid kõrvaldasid novembrikuu jooksul Narva jõest 506 ebaseaduslikult püügile asetatud silmutorbikut. Silmu võivad püüda ainult kutselised kalurid piiratud arvu püügivahenditega. Narva jõel on käesoleval aastal lubatud püügiks kasutada kokku 15000 silmutorbikut.

Silmu võivad püüda ainult kutselised kalurid piiratud arvu püügivahenditega. Narva jõel on käesoleval aastal lubatud püügiks kasutada kokku 15000 silmutorbikut.

Vastavalt kalapüüginõuetele peavad silmutorbikute jadad olema tähistatud, neil peab olema märgitud püügiloa number ja jadas olevate silmutorbikute arv.

Püügilt kõrvaldatud silmutorbikute jadad olid nõuetekohaselt tähistamata ja märgistamata.

"Tänu sellele, et silmud püsivad üsna kaua eluvõimelised, on õnnestunud ebaseaduslikes püügivahendites olevad isendid tagasi vabasse vette lasta," ütles Virumaa osakonna vaneminspektor Margus Piirson.

Röövpüüdjat ootab tabamisel rahatrahv, mis võib ulatuda kuni 18000 kroonini.

Sügisesel silmupüügihooajal on ka Lääne-Virumaa jõgedest kõrvaldatud ligi 40 ebaseaduslikult püügile asetatud silmutorbikut.