Ülemiste järvest püütakse tänavu 50 tonni kala

Kalale! 9. veebruar 2006 20:01
Valikulise kalapüügiga loodab Tallinna Vesi parandada järvevee kvaliteeti. Võrtsjärve limnoloogiakeskus püüab Tallinna Vee tellimusel tänavu Ülemiste järvest 30–50 tonni lepiskala, et parandada järvevee kvaliteeti. Massiline väljapüük algab aprillis vahetult pärast jääminekut ja kestab suveni, ütles biomanipulatsiooniprojekti koordinaator, Tallinna Vee valgala strateegia juht Tiia Pedusaar.

Võrtsjärve limnoloogiakeskus püüab Tallinna Vee tellimusel tänavu Ülemiste järvest 30–50 tonni lepiskala, et parandada järvevee kvaliteeti.

Massiline väljapüük algab aprillis vahetult pärast jääminekut ja kestab suveni, ütles biomanipulatsiooniprojekti koordinaator, Tallinna Vee valgala strateegia juht Tiia Pedusaar. Ülemiste kala läheb kokkuostjatele ning on varasematel aastatel jõudnud näiteks loomaaia ja sigalate asukate menüüsse.

Kalapüügi eesmärk on taastada järves looduslähedane toitumisahel, kus röövkalad suudaksid kontrollida lepiskalade arvukust ja vähendada seeläbi mikrovetikate vohamist. Kahe aastaga on Ülemistest püütud 124 tonni kala, millest 81 protsenti moodustasid latikas ja särg.

Ülemiste on keeruline järv.

Projekti asjaosalised loodavad biomanipulatsioonist järvevee kvaliteedi hüppelist paranemist, mullu andis selleks lootust kaheksa nädalat väldanud selge vee periood. “Arvestades seda, et kõige suurem kalakogus püüti välja 2005. aastal, tahaks me väga loota, et tõhusad muutused ilmnevad alles sel kevadel,” ütles Võrtsjärve limnoloogiakeskuse juhataja Ain Järvalt.

Ühtekokku leiti järvest 15 liiki kalu.

Soome keskkonnainstituudi uurija Ilkka Sammalkorpi ütles veekvaliteedi paranemise märke esile tõstes, et võrreldes Soome järvedega on Ülemiste biomanipulatsiooni läbiviimiseks raske järv, sest selles puuduvad sügavad piirkonnad, kuhu lepiskala saaks röövkalade eest peitu pugeda.

Toorveekvaliteedi parandamisse on praeguseks investeeritud umbes 2,5 miljonit krooni. Puhtama toorvee korral kulub edaspidi vähem veepuhastuskemikaali koagulanti ja osooni.

Tallinna Vee tänavused suuremad keskkonnaeesmärgid on kasutada säästlikult pinna- ja põhjaveevarusid, vähendada lekkeid, vähendada lämmastikukogust heitvees, töötada ümber kogu reoveesete, vähendada kraanivee rauasisaldust ja hägusust ning ärgitada kliente liituma ühiskanalisatsiooniga.