Kalapüük

Kullakilo jäi järve, sõiduauto jäi "koju" 

Kalale!, 13. veebruar 2006 09:13
Üheksandale Pühajärve Kalapeole tuli laupäeval, 11 veebruaril 5-6000 inimest, neist lõi Kuldkala nime kandval püügivõistlusel kaasa 3448 kalastajat. Kuldkala raames toimuvast võistkondlikust võistlusest võttis osa 380 4-liikmelist võistkonda. Teisipäeval märgistatud ja tagasi Pühajärve lastud 130-st kalast (120 ahvenat ja 10 kiiska), tabati kolmetunnise võistlusaja jooksul 4 kala – 3 ahvenat ja 1 kiisk.

Teisipäeval märgistatud ja tagasi Pühajärve lastud 130-st kalast (120 ahvenat ja 10 kiiska), tabati kolmetunnise võistlusaja jooksul 4 kala – 3 ahvenat ja 1 kiisk. Kalade võtuhimu oli oodatust väiksem: 45 kalastaja saagi kontrollkaalumise põhjal osutus keskmiseks saagikuseks 50,8 g ühe kalastaja kohta ning arvutuslikuks kogusaagiks on 175 kg. See on märksa väiksem kahe eelmise Kalapeo kogusaakidest. Seekord jäi hoopis ilma kalata ka Eesti vanim kalamees Karl Plutus, kes on sündinud 1904. aastal.

Et kumbagi peaauhindadest, kilogrammi kulda ega Dacia Logan´it, "ei püütud kinni", võitis sõiduauto nelja märgikala tabanud kalastaja seast see, kes vastas järjest õigesti kõige enamatele kalastusalastele küsimustele. Sellega tuli toime Otepää mees Maido Kartau. Võistluspileti ostis Maidole abikaasa, kes ka ise mehele Pühajärvel kaasa elas. Perel puudus seni sõiduauto. Otepääle, nö koju, jäi võiduauto Kuldkala ajaloos esmakordselt.

Võistkondade ülesandeks oli püüda 1 särg, 1 ahven ja 1 kiisk ning paremuse määras kolme kala kogupikkus. Võitjaks tuli meeskond Voka Ida-Virumaalt, millesse kuulus 2 eesti ja 2 vene rahvusest kalameest: kolme kala kogupikkuseks oli 63,3 cm. Iga meeskonnaliige sai auhinnaks GPS-seadme. Teiseks tuli meeskond "Võidukad" (59,9 cm), kolmandaks "Tartu Maja" (58 cm). Parimaks naiskonnaks oli "Kanepi Pundi Naised" (45,6 cm).

Lastevõistlusest Kuldkalakene, millel oli vanusepiiriks 12 aastat ja osalemine tasuta, lõi kaasa 85 last. Võistelda tuli loodusteadmistes ja kalapüügis. Võitjaks tuli 12 aastane Reiko Keltjärv Tallinna Ühisgümnaasiumist, kes vastas õigesti 7-le küsimusele 10-st ning tabas 50 püügiminuti jooksul 22 kala. Teiseks tuli 9 aastane Helmar Halliste (6 vastust, 9 kala), kolmandaks 12 aastane Elmar Kapp (7 vastust, 7 kala). Võitjad said auhinnaks mobiiltelefonid, ajakirja "Hea Laps" aastatellimused jm.

Parimate kostüümide eest said talumees Ivari Padarilt auhinnaks pool siga peole nunnakostüümides tulnud naisterahvad. Hiiu Kalurilt sai traditsioonilise "õpireisi" kalatraaleril kõige pisema kala tabaja, kelleks on vaevu sentimeetripikkuse kiisapoja püüdnud Üllar Mooses.

Rannas pakkusid pidulistele kuulamis- ja vaatamisrõõmu Jandali rahvatantsijad, ansambel Week End, Contra, Heino Seljamaa ning Lauri Nebel; järvejääl aga leidis aset rohkelt pisiprogramme, millede autoreiks olid kostüümide, iseäralike püügivahendite või püügiviiside demonstreerimisega kalapidulised ise.

Korraldajad tänavad kõiki pidulisi, kellede sõbralikkus, heatahtlikkus ja huumorimeel lõi taas Pühajärve Kalapidudele omase kordumatu õhkkonna ning ohkavad nende väheste pärast, kellede ülemeelikus üle ääre kipub loksuma.