Inspektorid on püügilt kõrvaldanud hulgaliselt ebaseaduslikke võrke

Kalale! 8. mai 2006 17:44
Keskkonnakaitseinspektorid on viimase nädala jooksul Peipsi järve lõunaosast ja Lämmijärvest püügilt kõrvaldanud ligi sada ebaseaduslikult püügile asetatud nakkevõrku. Suurem osa Peipsi Eesti-poolsest kaldaäärest on veel jääs, kuid järve lõunapoolne osa lahti sulanud ning püügivõimaluse tekkimisel on röövpüüdjad kohe tegutsema asunud. Eelmisel nädalavahetusel saadi Värska lahest kätte 16 võrku, neist kahes oli kala juba roiskuma läinud.

Suurem osa Peipsi Eesti-poolsest kaldaäärest on veel jääs, kuid järve lõunapoolne osa lahti sulanud ning püügivõimaluse tekkimisel on röövpüüdjad kohe tegutsema asunud.

Eelmisel nädalavahetusel saadi Värska lahest kätte 16 võrku, neist kahes oli kala juba roiskuma läinud. Värska lahel trahviti ka ühte loata kalastajat.

Kahe päevaga võeti Peipsi järvest Liivanina ja Praaga vaheliselt alalt välja 7 võrguliini kokku 40 tähistamata ja märgistamata nakkevõrguga.

Peipsi järve Pedaspea lahest said inspektorid paari päevaga kätte 12 ebaseaduslikult püügile asetatud võrguliini kokku 26 võrguga.

Lämmijärve Raidla lahest võeti välja 14 ebaseaduslikult püügile seatud nakkevõrku ja Võhandu jõest Võõpsu küla alt üks nakkevõrk.

Lämmijärvel trahviti 1200 krooniga kalastajat, kes püüdis nakkevõrkudega ja nakkevõrguliin oli nõuetekohaselt märgistamata.

Inspektorid teevad tugevdatud järelevalvet kõigil veekogudel. Töörohkemad ajad seisavad ees, sest kala ei ole veel igal pool massiliselt liikuma hakanud ning kevadine kalastamishooaeg alles algab.