Kalatööstusest avastati ligi tonn alamõõdulist kala

Kalale! 25. juuli 2006 13:48
Keskkonnakaitseinspektorid koos veterinaar- ja toiduameti töötajaga avastasid eile Peipsi-äärses kalatööstuses ligi tonni alamõõdulist koha. Vastavalt kalapüügieeskirjale on Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest keelatud püüda koha, mille pikkus ninamikust kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 46 cm. Ettevõttes avastatud alamõõduliste kalade pikkus oli aga 23 - 24 cm, teatas keskkonnainspektsioon.

Vastavalt kalapüügieeskirjale on Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest keelatud püüda koha, mille pikkus ninamikust kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 46 cm. Ettevõttes avastatud alamõõduliste kalade pikkus oli aga 23 - 24 cm, teatas keskkonnainspektsioon.

Keskkonnainspektsioon alustas kalapüügieeskirja nõuete rikkumisega seoses menetluse. Ebaseadusliku püügiga tekitatud keskkonnakahju suurus on täpsustamisel.

"Alamõõduliste kalade väljapüük annab tõsise löögi järve kalavarudele, mis käesoleva suve erakordselt kuumade ilmade tõttu on niigi kannatada saanud," ütles juhtivinspektor Heino Vipp.

Praegune üle 20 kraadi ulatuv veetemperatuur ja madal veeseis on suurendanud kalade suremust ning halvendanud püütavate kalade kvaliteeti.

Sellest tulenevalt tegid keskkonnainspektsioon ja Tartu ülikooli mereinstituut keskkonnaministeeriumile ettepaneku kehtestada Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel kuni 15. augustini püügikitsendused, mille järgi on kutselistel kaluritel püük kutselise kalapüügi vahenditega, eeskätt mõrdadega, keelatud.