Inspektorid kontrollivad metsamineku keelust kinnipidamist

Kalale! 2. august 2006 11:43
Keskkonnainspektsiooni inspektorid kontrollivad kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud metsamineku keelust kinnipidamist. Juulikuu kahe viimase nädala jooksul on Virumaa inspektorid tuvastanud üle kahesaja keelust üleastuja. Erakordselt soojad ilmad meelitavad puhkajaid eelkõige veekogude äärde, seepärast on Lääne-Virumaal tihedamalt kontrollitud Vihula valla mereäärseid rannametsi.

Erakordselt soojad ilmad meelitavad puhkajaid eelkõige veekogude äärde, seepärast on Lääne-Virumaal tihedamalt kontrollitud Vihula valla mereäärseid rannametsi. Ida-Virumaal on suurema tähelepanu all Lohusuu, Tudulinna, Iisaku, Illuka ja Alajõe valla metsad.

Kõiki metsas viibinud inimesi on keelust informeeritud ning neile on tehtud korraldus metsast lahkuda.

Inspektorite sõnul on probleem tihtipeale selles, et inimesed ei ole konkreetse valla metsades kehtivast keelust teadlikud. Kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud keeld ei jõua läbi kohaliku ajakirjanduse kõigi, eriti muukeelsete puhkajateni. Mõnikord on inimestel ka aegunud või puudulik informatsioon. Üldjuhul on nad peale asjaolude selgitamist olukorrast aru saanud ning inspektorite korraldustele allunud.

Mitmel juhul on siiski koostatud väärteoprotokoll või alustatud väärteomenetlust.

Ida-Virumaal koostati väärteoprotokoll seoses lõkke tegemisega Iisaku vallas Kauksi külas ja teine seoses metsas viibimise keelu eiramisega samas vallas Kuru külas.

Lääne-Virumaa inspektorid alustasid möödunud nädalal seoses metsaõigusnormide rikkumisega seitse väärteomenetlust. Pärast asjaolude täiendavat selgitamist on tõenäoline veel vähemalt seitsme väärteomenetluse alustamine.

Möödunud pühapäeval kontrollisid keskkonnakaitseinspektorid koos Päästeameti töötajatega metsi Illuka, Alajõe ja Iisaku vallas. Kurtna pioneerilaagri lähedal metsas oli üks pere asunud liha grillima. Rikkumise kohta koostati kiirmenetluse otsus.

Pühapäevasel kontrollkäigul avastati veel üks tuleohutusnõuete rikkumine, mille kohta koostas väärteomaterjalid Päästeameti inspektor. Käsmu poolsaarel riigimetsas oli üks seltskond lõkke süüdanud ja kuigi seltskond demonstreeris lõkke juures 6-kilogrammist tulekustutit ning ühte ämbrit veega, ei pidanud kontrollijad seda ohutuse tagamiseks piisavaks.

Keskkonnakaitseinspektorid jätkavad metsamineku keelust kinnipidamise kontrolli koos politsei ja päästeameti töötajatega.