Peipsil toimub Eesti ja Vene ühine kalakaitsereid

Kalale! 2. oktoober 2006 20:07
29. spetembril toimub Peipsi järvel Eesti ja Venemaa kalapüügijärelevalvega tegelevate ametnike, piirivalve ja piiriesindajate ühisreid. Kontrollitakse kalapüüki mõlemal pool riikidevahelist kontrolljoont.

"Reidi käigus vaadatakse, kuidas toimub põhjanooda- ehk mutnikupüük, kontrollitakse püügiandmeid, samuti jälgitakse kahe riigi vahelise kalanduskomisjoni kokkulepete ning kummagi riigi kalapüügieeskirjade täitmist," ütles Keskkonnainspektsiooni Tartumaa osakonna juhataja Peeter Karja.

"Reidi eesmärk on saada püügitegevusest üldine ülevaade, mitte niivõrd keskenduda üksikute rikkumiste avastamisele," täpsustas Karja.

Praegune ühisreid toimub Eesti ja Venemaa vahelise kalapüügikomisjoni kokkuleppe raames.

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilimise ja kasutamise eesmärgil on moodustatud riikidevaheline komisjon, kus lepitakse kokku püügikorralduse, püügimahtude ning ühise järelevalve korraldamise osas.