Kalastuskaartide taotlemine 2007. aastaks

Kalale! 14. detsember 2006 12:36
Alates 1. jaanuarist saab kalastuskaartide taotlusi esitada vastavalt keskkonnaministri määrusele "Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2007. aastal".

Kalastusekaartide taotlusi on võimalik esitada nii elektrooniliselt (aadressil http://kala.envir.ee/) kui ka posti teel selle maakondliku keskkonnateenistuse aadressil, kus püüdmiseks kalastuskaarti taotletakse. Riigipüha tõttu on keskkonnateenistused 1. jaanuaril suletud, seetõttu saavad soovijad teenistustes taotlusi esitada 2. jaanuarist.

Määruses toodud harrastuspüügiõiguse tasu tuleb maksta taotluse esitamisest 10 päeva jooksul, vastasel juhul loetakse isik taotlusest loobunuks. Kalastuskaarti ei anta enne harrastuspüügiõiguse tasu maksmist. Juhul, kui kalastuskaarti ei väljastata, makstakse tasutud summa tagasi.

Kalapüügitasude pangakontod

Rahandusministeerium 10220034800017 SEB Eesti Ühispank, 221023778606 Hansapank

Kindlasti peab lisama viitenumbri, mis maakonniti on erinev. Selgituseks märkida „kalastuskaart“.

2800077642 Harjumaa

2800077655 Hiiumaa

2800077668 Jõgevamaa

2800077671 Järvamaa

2800077684 Läänemaa

2800077697 Lääne-Virumaa

2800077707 Pärnumaa

2800077710 Raplamaa

2800077723 Saaremaa

2800077736 Tartumaa

2800077749 Valgamaa

2800077752 Viljandimaa

2800077765 Võrumaa

2800077778 Ida-Virumaa

2800077781 Põlvamaa

2800077794 Harrastuspüügiõiguse tasu kõikides nendes piirkondades ja veekogudel, kus keskkonnaminister ei ole ülal nimetatud ajutiste püügikitsenduste määrusega piiranguid kehtestanud ja kus püügiõigust tõendavaks dokumendiks on panga maksekorraldus.