Koos Kalale MTÜ

Kalale! 16. veebruar 2008 09:45
 

Ühing on ootuspäraseks jätkuks Eesti suurima huvikalastuse alase internetiportaali Kalale.ee tegevusele. Kalale.ee avalikes foorumites on kalamehed kõnelnud oma soovist midagi kasulikku korda saata. Ühingu ülesanne on nii oskusteabe kui ka rahaliste vahendite hankimisega aidata kaasa erinevate huvikalastamist soodustavate ettevõtmiste teostumisele ja olla üheks võimalikuks sillaks kalastajate heade kavatsuste viimisel tegelikkusesse.

Asutajate nägemuses ei saa MTÜst Koos Kalale oma liikmete heaolu eest seisvat klubilist ühingut, vaid ühendus, mille abil on võimalik edendada kogu huvikalastust.

Ühingu liikmeks olemisega ei kaasne mingeid eelistusi ega hüvesid, küll aga võimalus rakendada oma oskusi, kulutada jõudu, aega ja soovi korral ka raha Eesti kalavarude kaitsele ja kalastuskultuuri arendamisele. 

Vladislav Koržets

Koos Kalale MTÜ juhatuse esimees