„Kuldkala“ pole Kalapeo ainus võistlus

Kalale! 18. veebruar 2009 22:45
Et Pühajärve Kalapeol oleks enam seesugust, millele põnevusega kaasa elada või millest ise osa võtta, korraldatakse tavapärase kuldkala püüdmise kõrval ka mõned kaasvõistlused, milledest soovijad saavad osa võtta tasuta. Teist korda viiakse läbi Eesti esivõistlused jääaukude puurimises, mis algavad 12. 30 (enese osavõtjaks möllimine kella 12-st).

Teist korda viiakse läbi Eesti esivõistlused jääaukude puurimises, mis algavad 12.30 (enese osavõtjaks möllimine kella 12-st). Korraga asuvad auke puurima 4 võistlejat, kes peavad võidu puurima 3-5 auku (mitu just, otsustatakse laupäeval jääolusid arvestades). 1 või 2 paremat (olenevalt võistlejate üldarvust) lähevad edasi veerandfinaalidesse, sealt poolfinaalidesse ja lõpuks finaali. Kõigile finalistidele auhinnad!

Kuni 12 aastastele lastele (12 kaasa arvatud) algab 13.30 võistlus „Kuldkalake“ (võistlusele registreerimine kella 12.30-st). Iga laps saab enesele korraldajatelt õnge, 10-15 minuti jooksul jagatakse kõigile õpetust, mismoodi õnge kasutada ning sellele järgneb ca 40 minutine püügiaeg. Nende laste vahel, kes kalu tabavad, viiakse seejärel läbi ka pisikene valikvastustega viktoriin. Punktid summeeritakse, edukamaid auhinnatakse.

Juba praegu võib aga osa võtta üleilmsest luulevõistlusest „Kuldkala värsid“. Kolmapäeva õhtuks oli aadressil ood@kalale.ee saabunud üle 100 luuletuse, millede seas on ka väga häid värsse, kuid neile oodatakse veel lisa kuni 20-nda veebruarini kella 24.00-ni. Parimad värsistajad auhinnatakse, nende teosed loetakse Kalapeol ette ning salmid leiavad tee ka trükiajakirjandusse ning kavandatavasse Kuldkala-raamatusse.

Kaasvõistlused pole mõeldud kalameeste ärameelitamiseks märgistatud kalade püüdmisel, et kullakilo kinni ei püütaks, vaid esmajoones kalameeste kaaskondlastele, kellele võib kalastamisele keskendunud pereisa valvamine igavaks minna. Kaasvõistluste põhikorraldajaks on MTÜ Koos Kalale.

Vladislav Korzhets