Kuldkala värsid: Ka kost trehvämine!

Kalale! 23. veebruar 2009 15:58
Ku tuul lõikas nõnna ja taivas um hall ei tüküs joht vabatahtlikult vällä, tahas ellä hoobis palmi all A otsan um sakuska  ja kass ka jääs nälgä tuu kuurist jääpuuri  ja kõrda tii sikuska.  käüss järve pääl tuuri-vast midägi saa.   Laut aastit jo tühi, söömälisa tuu järvest a täämbä taa Pühäjärv  kirendäs värvest pido veere pääl pistü  ja rahvast nii pallo et kas näide kõiki jaos  jakkuski kallo  Puuri mulgu,lasõ sikuska vette ku üts vuntsõga miis  kerküs äkki mu ette: Olõt sa üldse registreeritü? Mudogi!-uma naasega iks, laulatat kah ja inne tuud leeritü Insener.