Kalale! 23. veebruar 2009 16:18
1. AEG JA KOHT. 1.

1. AEG JA KOHT.
1.1. Võistlus toimub Viljandi järvel 14.03.2009, keskus asub Viljandi järve kaldal, kohvikus „Vesiflirt“.
1.2. Võistluse korraldajaks on Viljandi Harrastuskalastajate klubi TINCA ja MTÜ Koos Kalale. Võistluste peakohtunik on Aksel Karuse 56682182.
1.3. Toetavad Kalale.ee, Normark, Salmo ja paljud teised head sõbrad.
1.4. Võistlus toimub järgmise ajakava järgi:
9.30 – 10.45 registreerimine
11.00 – 14.00 püük
14.00 – 15.30 kalade kaalumine, andmete töötlemine
15.30 - autasustamine, loosimine ja võistluste lõpetamine

2. OSAMAKS JA REGISTREERIMINE.
2.1. Võistlustele registreerimine on kohustuslik.
2.2. Osamaks võistlusel osalemiseks on:
2.2.1. täiskasvanud 150.- EEK
2.2.2. pensionärid 75.- EEK
2.2.3. noorukid kuni 12 a. (kaasaarvatud) tasuta
Iga osalev kuni 12 aastane laps saab kingituseks taliõnge.
Laste osas vajalik eelregistreerimine e-maili
info@kalale.ee
Saata infona: Nimi ja vanus. Mõrksõna „Lastevõistlus Viljandi järvel”
2.2.4. Osamaksu tasumine tagab sooja supi peale võistlust. Supi saamiseks tuleb esitada talong, mis antakse registreerumisel.
2.3. Registreerimine toimub võistluspäeval algusega kell 09.30 kuni 10.45. Kohapeal registreerimiseks tuleb osavõtutasu maksta sularahas.

3. HINDAMINE JA AUHINNAD.
3.1. Võistluse arvestuse aluseks on püütud kalade kogukaal. Arvestusse kuuluvad kõik kalad.
3.2. Hindamine toimub järgmiste parameetrite järgi:
3.2.1. püütud kalade kogukaal,
3.3. Võistlus toimub järgmistes kategooriates:
3.3.1. põhivõistlus (kõik osalejad);
3.3.2. lapsed vanuses kuni 12 (kaasaarvatud) aastat.

4. VÕISTLUSE PÕHIREEGLID.
4.1. Võistlusel osalevad kõik registreerinud osalejad.
4.2. Osalejad võivad alustada kalapüüki peale starti kell 11.00 ja püük peab olema lõpetatud hiljemalt 14.00.
4.3. Püügivahenditena võib kasutada kõik traditsioonilisi ja seadusega lubatud püügivahendeid (nt. sikuti, kirbuõng jne.). Kalastada tohib ainult ühe instrumendiga. Elussöödaga püük pole lubatud.
4.4. Iga osaleja saab võistlusele registreerides kaks piletit, millest ühe jätab endale ja teise paneb koos püütud kaladega kilekotti.
4.5. Kilekott koos kaladega tuleb anda ettenähtud kohta hiljemalt kell 15.15. Hilisemaid saake ei arvestata. Kalade kaalumiseks andmine ei ole kohustuslik, kuid sellisel juhul ei lähe osaleja saak arvesse üldise pingerea koostamisel ja auhindade jagamisel.
4.6. Saagina tohib näidata ainult osaleja enda poolt võistluse käigus lubatud vahenditega püütud kalu. Kalade vahetamine, müümine-ostmine jne. on rangelt keelatud.
4.7. Peakohtunikul on õigus osaleja koheselt võistluselt kõrvaldada kui osaleja ei järgi võistluse reegleid.
4.8. Korraldajatel on õigus võistluse parema korraldamise nimel teha muudatusi reeglites ja ajakavas, kui seda nõuavad ettenägematud asjaolud.
4.9. Kõik vaidlused ja pretensioonid lahendab peakohtunik, kelle sõna on otsustav ja lõplik.

5. HEAKORD JA OHUTUS.
5.1. Kõik osalejad peavad järgima Eesti Vabariigi kehtivat Kalapüügieeskirja ja muid kehtivaid õigusakte.
5.2. Kõik osalejad ja pealtvaatajad on järve jääl omal vastutusel.
5.3. Iga osaleja on kohustatud hoidma võistluste eel, käigus ja järel korda ning puhtust. Kõik osalejate poolt järve jääle toodud ja tekitatud prügi tuleb osalejatel ise ära tuua. Prügi jaoks on kaldale püstitatud vastavad prügi mahapaneku kohad.
5.4. Kui korraldajad koostöös peakohtunikuga leiavad, et püügivõistluse korraldamine ei ole piisavalt ohutu, siis on korraldajatel õigus võistlus ära jätta.
5.5. Osaleja peab käituma heatahtlikult teiste osalejate ja jääl viibijate suhtes. Keelatud on puurida auke puhastatud uisutamise ja autode jäärajale ning sportimiseks puhastatud aladele. Samuti on keelatud puurida auke ja muul viisil lõhkuda teisi sportimiseks loodud vahendeid, nt. suusarajad.
5.6. Korraldajad paluvad tungivalt eespool mainitud nõuete järgimist.


Täpsem info: 5254488