Võrtsjärve röövpüüdjaid hakatakse tornist jälgima

Kalale! 7. september 2009 13:44
Keskkonnainvesteeringute keskuses allkirjastati täna rahastusotsus, mis aitab Keskkonnainspektsioonil (KKI) korda teha Viljandi büroo Kivilõppe hoone ning läheduses asuvad järelevalveobjektid. Kokku lähevad tööd maksma 5 miljonit krooni, mis tuleb toetusena Euroopa Regionaalarengu Fondist, teatas keskkonnainvesteeringute keskus. Viimastel aastatel on kõige rohkem rikkumisi registreeritud just kalapüügi valdkonnas ning valdav enamus neist avastatakse siseveekogudel.


Kokku lähevad tööd maksma 5 miljonit krooni, mis tuleb toetusena Euroopa Regionaalarengu Fondist, teatas keskkonnainvesteeringute keskus.

Viimastel aastatel on kõige rohkem rikkumisi registreeritud just kalapüügi valdkonnas ning valdav enamus neist avastatakse siseveekogudel. Suurel osal rikkumistest jääb aga pahategija avastamata ning KKI eemaldab üksnes ebaseaduslikult veekogusse pandud püügivahendid. Et tabada oleks võimalik ka röövpüüdjaid endid, peavad inspektorid viibima veekogu läheduses võimalikult sageli, et rikkumisi saaks kiiremini avastada.

Sellel põhjusel renoveeritaksegi Kivilõppe büroo ning korrastatakse vaatlustorn ja paadikuur, kus saab hoiustada nii töövahendeid kui röövpüüdjatelt ära võetud püüniseid. Lisaks korrastatakse ka Kivilõppe hoone ümbrus ning rajatakse spetsiaalne plats äravõetud püügivahendite puhastamiseks ja sorteerimiseks ning järelevalvevahendite ja –tehnika hooldamiseks.

Kivilõppe ja Viljandi piirkonna projekt on esimene sellelaadne ning lähiaastatel plaanitakse sarnaseid töid ERFi toel teha ka Mustvee kontoris. Kokku on kavas aastatel 2007-2013 Keskkonnainspektsiooni erinevate projektidele anda kuni 100 miljonit krooni ERFi toetust.

Delfi