Enne jääle minekut tuleb end kurssi viia jääoludega!

Kalale! 15. märts 2010 15:11
Nädalavahetusel registreeris Ida Prefektuuri piirivalvebüroo oma haldusala piiriveekogudel 5 päästmisjuhtumit ja Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo 2 juhtumit, mille käigus osutati abi mootorsaanidega hätta sattunud kalameestele ning toimetati kaldale ühtekokku 14 inimest. Kui üks mootorsaan pääses järvejääle tekkinud sulbist piirivalvurite abil  liikuma ning jõudis ilusti kaldale, siis 4 saani jäid esialgu jääle ja omanikel tuli hiljem organiseerida nende transport kaldale. 12.

12. märtsil kella nelja ajal teatati Alajõe piirivalvekordoni juhtimispunktile, et Smolnitsa küla kohal, 7 kilomeetri kaugusel kaldast, on jääl hädas 56-aastane Aleksandr, kelle mootorkelk on kinni jääl olevas vesise lume segus. Piirivalve võttis mehega ühendust ning mehe sõnul ta omal jõul jalgsi kaldale tulla ei jaksa. Kell 16:06 väljus Alajõe kordonist mootorkelgu toimkond ning paarkümmend minutit hiljem isik leiti. Hõljuki toimkonna abiga õnnestus mootorkelk liikvele aidata ja hädas olnud isik suundus mootorkelgul kalda poole. Jõudes kaldale, teavitas mees õnnelikust maabumisest Vasknarva kordonit.

Kui 13. märtsil kell 11.20 helistas Varnja kordonisse Peipsil kaldast 7 kilomeetri kaugusel olev kalamees, kes kurtis halba enesetunnet ja piirivalve mootorsaani toimkond toimetas abivajaja kell 12.28 kordonisse, siis sama päeva pärastlõunal sai Vasknarva kordon Ida häirekeskuse korrapidajalt teate, et Peipsi järve jääl kaldast 7 kilomeetri kaugusel kaldast, Vasknarva küla kohal on hädas veel kaks kalameest. Kalamehed ei saanud liikuma, kuna vajusid mootorsaaniga vesisest lumesegust läbi. Päästetöödele väljunud mootorsaani häiregrupp andis aga peatselt teada, et ei saa hädasolijate juurde sõita, kuna järvejääl on paks vesine lumesegu. Alajõe kordonist saadeti sündmuskohale hõljuk. Kümnekonna minutiga jõuti hädas olijateni ning hõljukimeeskond aitas kalastajatest isa ja poja kaldale. Mootorsaan, millega järvele mindi, tuli aga meestel endil hiljem kaldale toimetada.
14. märtsil kell 12:30 helistas Alajõe piirivalvekordonisse 56-aastane mees ning andis teada, et on Peipsi järvel Katase küla kohal, 3 km kaugusel kaldast hätta sattunud. Kalamehe sõnul jäi tema mootorkelk jääl olevasse vesisse lumme kinni. Mees teatas ka, et on väsinud ning omal jõul kaldale liikuda ei suuda. Alajõe kordonist väljunud hõljuki häiregrupp avastas mehe paarkümmend minutit hiljem ning aitas ta kaldale. Meditsiinilist abi isik ei vajanud.

14. märtsil helistas ka Varnja kordonisse Peipsile läinud kalamees, kes teatas, et asub Kasepää külast 7-8 kilomeetri kaugusel ja ei leia enam üles mootorsaani, millega järvele tuli ning seltskond, kellega ta järvele tuli, oli selleks ajaks juba järvelt lahkunud. Varnja kordonist mootorkelgul väljunud häiregrupp leidis küll abivajaja üles, kuid mootorkelk jäi vesisesse lumesegusse kinni. Mehikoorma kordon saatis appi hõljuki ja abivajaja toimetati Varnja sadamasse. Hiljem õnnestus ka mootorkelk lumesupist päästa ja kaldale toimetada.

Sama päeva õhtul tuli Ida Prefektuuri piirivalveametnikel tegelda aga paralleelselt veel kolme juhtumiga järvejääl, kus järvele kalastama läinud inimesed järvelt tagasi tulemisel hätta sattusid ning abi vajasid.

Kella poole seitsme ajal õhtul teatas Alajõe piirivalvekordoni juhtimispunkti korrapidajale Vasknarva elanik, et järvejääl 3 kilomeetri kaugusel kaldast viibib tema sõber 49-aastane Valeri, kellel on ohtlikult madala veresuhkru tagajärjel enesetunne halvenenud ja omal jõul mees kaldale naasta ei suuda. Koheselt väljus Alajõe kordonist hõljuki häiregrupp ja kümme minutit hiljem oli mees leitud. Isikule anti magus-aineid ja selgitati välja, et arstimid asuvad sõiduautos, mis on pargitud Alajõele. Kuna isiku tervislik seisund oli stabiilne, siis kiirabi väljakutset ta ei vajanud ning mees toimetati Alajõe kordonisse.

Kella seitsme ajal õhtul teatas Alajõe piirivalvekordoni juhtimispunktile 43-aastane mees, et on ühes viie kaaslasega Peipsi järvel kaldast 17 km kaugusel ja et lisaks inimestele on vesises lumesegus kinni 2 mootorkelku. Mees andis teada, et nad on jõuetud oma tehnikat päästmast ja alustavad jalgsi liikumist kalda suunas, ent ilmselt omal jõul kohale ei jõua ning palus abi inimeste kaldale toimetamiseks. Alajõe kordonist väljus sündmuskohale hõljuki häiregrupp. Kell 20:08 leidis toimkond otsitavad, võttis 6 isikut pardale ja toimetas kaldale.

Samal õhtul kella poole üheksa ajal edastati Mustvee kordonist Alajõe kordonisse, et järvel ootab kaldale toimetamist Mustvee elanik, kelle haige jalg ei võimalda mehel omal jõul kaldale jõuda. Otsinguid alustanud mootorkelgu toimkond isikut ei leidnud ja alates kella 20:40-st otsitava telefon ei vastanud. Kell 21:20 helistas Alajõe kordonisse mees, kes teatas, et on otsitava isiku järvelt oma mootorkelgule võtnud ja viib ta kaldale.

"Seoses saabuva sula ja nädalavahetusel aset leidnud sündmustega palume kõigil järvejääle minejail meeles pidada, et vaatamata pakaselistele öödele, on lume all vesine lumekiht, mis inimeste ja mootorsõidukite, eriti aga mootorkelkude liikumist takistab. Soovitame enne järvele minekut sellega kindlasti arvestada ning hinnata kriitiliselt nii iseenda kui ka kasutatavate tehniliste vahendite võimeid. Terviserikete korral mitte minna järvejääle üksinda ning viibides järvejääl suurema seltskonnaga, püüdke püsida gruppides, et üksteisele vajaduse korral abi osutada," soovitab Ida Prefektuuri piirivalvebüroo piiriturvalisuse talituse juht Juhan Voist.

Tuletame meelde, et sõltumata jääle mineku kaugusest, tuleb alati lähimas kordonis registreerida oma väljumine järvele ja saabumine järvelt, kuna samaaegselt fikseeritakse ka teie asukoht ning vajadusel jõuab abi teieni kiiremini.

Soovitame järvele minnes selga panna päästevest, võtta kaasa jäänaelad, mobiiltelefon, taskulamp ning võimalusel navigatsiooniseade (GPS).

Enne piiriveekogule minekut veenduge, et olete teadlik ajutise kontrolljoone kulgemisest ja järvel valitsevatest jääoludest! Vajadusel küsige lisainfot lähimast kordonist.

Kordonite kontaktnumbrid leiate http://www.politsei.ee/et/kontakt

Karis Niisuke
pressiesindaja
kommunikatsioonibüroo
Politsei- ja Piirivalveamet
322 2247; 524 3112